Почетак » Актуелно » О Граду
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ ИЗРАДЕ НАЦРТА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

Сходно члану 32. Закона о планском систему („Службени гласник РС, бр. 30/18) и члану 4. Одлуке  о јавној расправи  („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 14/18)  обавештава се заинтересована јавност о почетку израде нацрта Локалног акционог плана запошљавања Града Пожаревца за 2023. годину.

Циљ израде нацрта Локалног акционог плана запошљавања Града Пожаревца за 2023. годину је стварање услова за остваривање циљева и приоритета локалне политике запошљавања, кроз планирање мера и активности у области запошљавања које ће се у току 2023.године спроводити ради пораста укупне запослености у Граду Пожаревцу и кроз укључивање незапослених лица из свих категорија теже запошљивих.

Градско веће Града Пожаревца ће формирати Радну групу за израду Локалног акционог плана запошљавања Града Пожаревца за 2023. годину, а планира се да нацрт наведеног акта буде  израђен  до краја фебруара  месеца  2023.године.

Током процеса израде наведеног акта извршиће се консултације са заинтересованим странама и циљним групама. Резултати  ех- ante анализе ефеката  и ех –post анализе ефеката  биће презентовани јавности.

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

с.р. Будимир Милорадовић, дипл. правник

Подели са другима: Facebook Twitter