Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

OBAVEŠTENjE O POČETKU IZRADE NACRTA PLANA RAZVOJA GRADA POŽAREVCA ZA PERIOD OD 2022. DO 2029. GODINE

Shodno članu 32. Zakona o planskom sistemu („Službeni glasnik RS, br.  30/18) i članu 4. Odluke o javnoj raspravi  („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 14/18) Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine Gradske uprave Grada Požarevca obaveštava zainteresovanu javnost  o početku izrade nacrta  Plana  razvoja Grada Požarevca za period od 2022. do 2029. godine (u daljem tekstu: “Plan“).

Cilj izrade Plana je da se kroz transparentan proces, analizu postojećeg stanja i dijalog svih zainteresovanih strana definiše vizija, prioriteti, ciljevi i mere/aktivnosti koji pokrivaju sve ključne aspekte unapređenje kvaliteta života građana, podsticanje ubrzanog ekonomskog razvoja, ubrzavanje i olakšavanje sistemskih promena kroz socijalne inovacije, stvaranje ugljenično-neutralnog društva, težnja ka održivom, planskom i racionalnom korišćenju prirodnih resursa i prostora, uz očuvanje prirodnog i kulturnog nasleđa, obezbeđenje socijalnog napretka i smanjenje siromaštva, pružanje kvalitetnog obrazovanja, zdravstvene zaštite, socijalne i teritorijalne kohezije u sigurnom društvu, poštovanje  različitosti i pružajući   osnovna prava, uklučujući pravo i jednake mogućnosti za sve.

Planirano je da nacrt Plana   budu  izrađen  do sredine  2022.godine.

Tokom procesa izrade  Plana  izvršeće se konsultacije sa zainteresovanim stranama i ciljnim grupama. Rezultati  eh- ante analize efekata  i eh –post analize efekata  biće prezentovani javnosti na  zvaničnom sajta Grada Požarevca www.pozarevac.rs . Za potrebe izrade Plana formiraće se koordinacioni tim za izradu  Plana razvoja, tematski podtimovi i Partnerski forum kao komplementarne konsultativne platforme u procesu izrade Plana razvoja.

 

                                                                    Rukovodilac 

                        Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu

                                                 i zaštitu životne sredine 

                                                  Marko Savić, dipl. politikolog   s..r.

 

Podeli sa drugima: Facebook Twitter