Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

OBAVEŠTENjE O POČETKU RADA NA PRIPREMI NACRTA  LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENjE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM GRADA POŽAREVCA, LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENjE POLOŽAJA IZBEGLIH, INTERNO RASELjENIH LICA I POVRATNIKA PO READMISIJI, LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐIVANjE POLOŽAJA STARIJIH LICA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA I LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE GRADA POŽAREVCA

OBAVEŠTENjE

O POČETKU RADA NA PRIPREMI

NACRTA  LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENjE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM GRADA POŽAREVCA, LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENjE POLOŽAJA IZBEGLIH, INTERNO RASELjENIH LICA I POVRATNIKA PO READMISIJI, LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐIVANjE POLOŽAJA STARIJIH LICA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA I LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE GRADA POŽAREVCA, ZA PERIOD 2021-2025

(U DALjEM TEKSTU: NACRTI)

Na osnovu člana 16. Odluke o javnoj raspravi („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 14/18) Gradska uprava Grada Požarevca obaveštava da je nadležno odeljenje počelo rad na pripremi navedenih Nacrta.

U Požarevcu, 18. novembra 2020. godine

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Podeli sa drugima: Facebook Twitter