Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Obaveštenje o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada Eko servisnog centra „MLAVA“d.o.o.Notice of receipt of application for a license for the storage and treatment of hazardous waste Eco Service Center „MLAVA“ Ltd.

Republika Srbija

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za privredu i finansije

Drinska br.2

12000 Požarevac

Obaveštenje o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada Eko servisnog centra „MLAVA“d.o.o.

Odeljenje za privredu i finansije Gradske uprave grada Požarevca, na osnovu člana 63. stav 2 Zakona o upravljanju otpadom (Službeni glasnik RS“, broj 36/09) objavljuje OBAVEŠTENjE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada od strane Eko servisnog centra „MLAVA“d.o.o. Požarevac.

Nadležni organ obaveštava javnost da je Eko servisni centar „MLAVA“d.o.o. Požarevac (registrovan kod APR sa matičnim brojem 20867485 i šifrom pretežne delatnosti 3811 – sakupljanje otpada koji nije opasan) podneo Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, dana 18.12.2012.godine.

Aktivnosti koje ovaj operater preduzima u okviru upravljanja neopasnim otpadom na skladištu su: dopremanje, merenje, istovar, razvrstavanje, presovanje, baliranje i privremeno skladištenje.Metalni materijali se razvrstavaju i plasiraju na tržište. Plastika se klasira, presuje, balira i plasira na tržište. Papir se klasira, presuje, balira i plasira dalje na tržište.

Skladištenje i tretman neopasnog otpada, uspostavljeno je na katastarskoj parceli broj 9451/2 KO Požarevac, u Požarevcu, ulica 27. aprila A6/16. Površina predmetne parcele je33a 78m2.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 15.01.2013.godine na e-mail: mmilenkovic@pozarevac.rs

Uvid u podneti Zahtev može se izvršiti u kancelariji 32 (tel. 012/539-690) Gradske uprave grada Požarevca, Drinska br.2, u Požarevcu.

Republika Srbija

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za privredu i finansije

Drinska br.2

12000 Požarevac

Obaveštenje o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada Eko servisnog centra „MLAVA“d.o.o.

Odeljenje za privredu i finansije Gradske uprave grada Požarevca, na osnovu člana 63. stav 2 Zakona o upravljanju otpadom (Službeni glasnik RS“, broj 36/09) objavljuje OBAVEŠTENjE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada od strane Eko servisnog centra „MLAVA“d.o.o. Požarevac.

Nadležni organ obaveštava javnost da je Eko servisni centar „MLAVA“d.o.o. Požarevac (registrovan kod APR sa matičnim brojem 20867485 i šifrom pretežne delatnosti 3811 – sakupljanje otpada koji nije opasan) podneo Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, dana 18.12.2012.godine.

Aktivnosti koje ovaj operater preduzima u okviru upravljanja neopasnim otpadom na skladištu su: dopremanje, merenje, istovar, razvrstavanje, presovanje, baliranje i privremeno skladištenje.Metalni materijali se razvrstavaju i plasiraju na tržište. Plastika se klasira, presuje, balira i plasira na tržište. Papir se klasira, presuje, balira i plasira dalje na tržište.

Skladištenje i tretman neopasnog otpada, uspostavljeno je na katastarskoj parceli broj 9451/2 KO Požarevac, u Požarevcu, ulica 27. aprila A6/16. Površina predmetne parcele je33a 78m2.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 15.01.2013.godine na e-mail: mmilenkovic@pozarevac.rs

Uvid u podneti Zahtev može se izvršiti u kancelariji 32 (tel. 012/539-690) Gradske uprave grada Požarevca, Drinska br.2, u Požarevcu.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter