Почетак » Обавештења » О Граду
 

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада Еко сервисног центра „МЛАВА“д.о.о.Notice of receipt of application for a license for the storage and treatment of hazardous waste Eco Service Center “MLAVA” Ltd.

Република Србија

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за привреду и финансије

Дринска бр.2

12000 Пожаревац

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада Еко сервисног центра „МЛАВА“д.о.о.

Одељење за привреду и финансије Градске управе града Пожаревца, на основу члана 63. став 2 Закона о управљању отпадом (Службени гласник РС“, број 36/09) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада од стране Еко сервисног центра „МЛАВА“д.о.о. Пожаревац.

Надлежни орган обавештава јавност да је Еко сервисни центар „МЛАВА“д.о.о. Пожаревац (регистрован код АПР са матичним бројем 20867485 и шифром претежне делатности 3811 – сакупљање отпада који није опасан) поднео Захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, дана 18.12.2012.године.

Активности које овај оператер предузима у оквиру управљања неопасним отпадом на складишту су: допремање, мерење, истовар, разврставање, пресовање, балирање и привремено складиштење.Метални материјали се разврставају и пласирају на тржиште. Пластика се класира, пресује, балира и пласира на тржиште. Папир се класира, пресује, балира и пласира даље на тржиште.

Складиштење и третман неопасног отпада, успостављено је на катастарској парцели број 9451/2 КО Пожаревац, у Пожаревцу, улица 27. априла А6/16. Површина предметне парцеле је33a 78m2.

Рок за достављање мишљења и предлога је 15.01.2013.године на e-mail: mmilenkovic@pozarevac.rs

Увид у поднети Захтев може се извршити у канцеларији 32 (тел. 012/539-690) Градске управе града Пожаревца, Дринска бр.2, у Пожаревцу.

Република Србија

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за привреду и финансије

Дринска бр.2

12000 Пожаревац

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада Еко сервисног центра „МЛАВА“д.о.о.

Одељење за привреду и финансије Градске управе града Пожаревца, на основу члана 63. став 2 Закона о управљању отпадом (Службени гласник РС“, број 36/09) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада од стране Еко сервисног центра „МЛАВА“д.о.о. Пожаревац.

Надлежни орган обавештава јавност да је Еко сервисни центар „МЛАВА“д.о.о. Пожаревац (регистрован код АПР са матичним бројем 20867485 и шифром претежне делатности 3811 – сакупљање отпада који није опасан) поднео Захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, дана 18.12.2012.године.

Активности које овај оператер предузима у оквиру управљања неопасним отпадом на складишту су: допремање, мерење, истовар, разврставање, пресовање, балирање и привремено складиштење.Метални материјали се разврставају и пласирају на тржиште. Пластика се класира, пресује, балира и пласира на тржиште. Папир се класира, пресује, балира и пласира даље на тржиште.

Складиштење и третман неопасног отпада, успостављено је на катастарској парцели број 9451/2 КО Пожаревац, у Пожаревцу, улица 27. априла А6/16. Површина предметне парцеле је33a 78m2.

Рок за достављање мишљења и предлога је 15.01.2013.године на e-mail: mmilenkovic@pozarevac.rs

Увид у поднети Захтев може се извршити у канцеларији 32 (тел. 012/539-690) Градске управе града Пожаревца, Дринска бр.2, у Пожаревцу.

Подели са другима: Facebook Twitter