Почетак » Актуелно » Обавештења » О Граду » Сервисне информације
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИМЕНИ УРЕДБЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА МЕРА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА У ОБЛАСТИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ

 1. Дана 21.03.2020.године ступиле су на снагу измене и допуне Уредбе о мерама за време ванредног стања (,,Службени гласник РС“ бр.31/20, 36/20, 38/20 и 39/20), којим се забрањује обављање јавног превоза путника у друмском саобраћају аутобусима, осим посебног линијског превоза, који ће привредни субјекти обављати искључиво ради реализације радних задатака запослених, такси превоза, лимо сервис и превоза за сопствене потребе.
 2. У складу са  инструкцијама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, препоручује се привредним субјектима, послодавцима да  користе посебан линијски превоз запослених, као и превоз за сопствене потребе, под условима прописаним Законом о превозу путника.
 3. Сви претходно закључени уговори о посебном линијском превозу запослених, остају на снази, уз обавезу поштовања свих прописаних мера након проглашења ванредног стања. Послодавци који имају већи број запослених имају могућност да директно склопе уговор са превозником за превоз својих запослених као посебан линијски превоз.
 4. Сви послодавци који имају склопљене уговоре са превозником за превоз својих запослених, неопходно је да доставе на мејл адресу: zjovovic@pozarevac.rs следеће податке:
 • назив послодавца,
 • дефинисану руту превоза,
 • број лица радно ангажованих,
 • време превоза/учесталост,
 • назив превозника,
 • регистарске бројеве возила и
 • имена возача.

Ради подношења захтева за претходну сагласност Министарства и издавања дозволе локалне самоуправе за посебан облик превоза.

 1. За сва ближа обавештења послодавци се могу обратити на следећи мејл: zjovovic@pozarevac.rs

OBAVEZNA INSTRUKCIJA O PRIMENI UREDBE


ДОПУНА ИНСТРУКЦИЈА О ПРИМЕНИ УРЕДБЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА МЕРА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА У ОБЛАСТИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ

Појашњење процедуре са делом који се односи на пријаву запослених који имају радну обавезу за време полицијског часа.

* С обзиром да привредни субјекти преко Министарства привреде (и excel обрасца са личним подацима) пријављују МУП-у своје запослене који имају радну обавезу за време полицијског часа,
неопходно је да привредни субјекти првенствено ову дозволу прибаве.
* По добијњу дозволе МУП-а, привредни субјект се обраћа својој општини/граду са исказаном и образложеном  потребом за превоз својих запослених, у циљу добијања дозволе.
* Општина/град се обраћа Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ) за захтевом за добијање претходне сагласности (из Обавезне инструкције).

У оквиру овог захтева, општина/град обавештава МГСИ да ће се превоз одвијати (у потпуности или делимично) у време полицијског часа и да запослени привредног субјекта имају дозволу МУП за кретање у време полицијског часа.

Ова, претходна сагласност МГСИ се може издати уз  услов  да привредни субјект који ће вршити превоз путника добије дозволу за возача од МУП-а за кретање у време полицијског часа и обавесте их о одобреној рути превоза и терминима. *

Превозник се преко Министарства привреде обраћа МУП и ако добију дозволу за кретање у време полицијског часа, може да организује превоз.

На овај начин и запослени и возач имају дозволу МУП за кретање у време полицијског часа, а сама линија превоза запослених има дозволу општине/града, уз претходну сагласност Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

СЕКТОР ЗА СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Руководилац Жаклина Јововић

Подели са другима: Facebook Twitter