Početak » Obaveštenja
 

OBAVEŠTENjE O PRODUŽENjU ROKA ZA PODNOŠENjE PONUDA PO JAVNOM POZIVU BR. RHP-W7-PA/PC4-2019 ZA PRIBAVLjANjE NEPOKRETNOSTI-STANOVA U JAVNU SVOJINU REPUBLIKE SRBIJE NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA SA MOGUĆNOŠĆU KUPOVINE STANOVA I NA TERITORIJI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE KOJE SE GRANIČE SA NAVEDENOM JEDINICOM LOKALNE SAMOUPRAVE, OBJAVLjENIM DANA 30. MAJA 2019. GODINE

Na osnovu tačke 6.1. Priručnika za kupovinu stanova, Komisija za izbor stanova koji se pribavljaju u javnu svojinu Republike Srbije za dodelu izabranim korisnicima u okviru Regionalnog stambenog zbrinjavanja u Srbiji-Potprojekat 7- Komponenta 1, objavljuje

OBAVEŠTENjE O PRODUŽENjU ROKA ZA PODNOŠENjE PONUDA PO  JAVNOM POZIVU BR. RHP-W7-PA/PC4-2019 ZA PRIBAVLjANjE NEPOKRETNOSTI-STANOVA U JAVNU SVOJINU REPUBLIKE SRBIJE NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA SA MOGUĆNOŠĆU KUPOVINE STANOVA I NA TERITORIJI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE KOJE SE GRANIČE SA NAVEDENOM JEDINICOM LOKALNE SAMOUPRAVE,   OBJAVLjENIM DANA 30. MAJA 2019. GODINE

  1. Novi rok za podnošenje ponuda po Javnom pozivu br.RHP-W7-PA/PC4-2019 za pribavljanje nepokretnosti-stanova u javnu svojinu Republike Srbije na teritoriji grada Požarevca sa mogućnošću kupovine stanova i na teritoriji jedinica lokalne samouprave koje se graniče sa navedenom jedinicom lokalne samouprave je: 30.11.2020. godine.
  2. U preostalom delu, Javni poziv iz prethodne tačke ostaje nepromenjen.

KOMISIJA ZA IZBOR STANOVA

Podeli sa drugima: Facebook Twitter