Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Obaveštenje o sazvanoj javnoj raspraviNotice of convened public hearing

Na osnovu člana 8. Odluke o načinu sprovođenja javne rasprave i načinu obaveštavanja javnosti o održavanju javne rasprave („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 1/09) i Akta predsednika Skupštine grada Požarevca o sazivanju javne rasprave br. 03-40-1418/12-1 od 28.11.2012. godine daje se sledeće

O B A V E Š T E Nj E

O SAZVANOJ JAVNOJ RASPRAVI

Dana 28.11.2012. godine sazvao sam javnu raspravu za sledeći akt:

  1. Nacrt Odluke o budžetu grada Požarevca za 2013. godinu.

Navedeni nacrt odluke stavljen je na uvid na internet stranicama grada Požarevca www.pozarevac.rs, informativnom kanalu „Info 012“ grada Požarevca, oglasnoj tabli Gradske uprave grada Požarevca, oglasnoj tabli Gradske opštine Kostolac i objavljen je u novinskom listu „Reč naroda“.

Pozivaju se zainteresovani građani na području grada Požarevca, pravna lica sa teritorije grada Požarevca, Gradska opština Kostolac,  Opšte udruženje preduzetnika „Sloga“ u Požarevcu, Regionalna privredna komora u Požarevcu, sredstva javnog obaveštavanja i drugi zainteresovani subjekti da učestvuju u javnoj raspravi u periodu od 4.12.2012. godine zaključno do 11.12.2012. godine i daju primedbe i predloge na navedeni nacrt odluke putem elektronske pošte na adresu skupstina@pozarevac.rs ili pisanim putem na adresu Gradska uprava grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, 12000 Požarevac, kancelarija br. 48 sa naznakom „Nacrt Odluke o budžetu grada Požarevca za 2013. godinu“.

Navedeni nacrt odluke je stavljen na uvid u prostorijama Gradske uprave grada Požarevca i prostorijama Gradske opštine Kostolac.

Uzimanjem učešća u javnoj raspravi dajete doprinos donošenju kvalitetnijih odluka u Skupštini grada Požarevca.

U Požarevcu, 28.11.2012. godine   Broj: 01-06-133/1 

SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK SKUPŠTINE GRADA, 

Žarko Pivac, dipl. ekonomista, s.r.

 Kratak prikaz nacrta budžeta grada Požarevca za 2013. godinu

 Tabela prihoda i primanja budžeta grada Požarevca za 2013. godinu

 Tabela rashoda i izdataka budžeta grada Požarevca za 2013. godinu

Na osnovu člana 8. Odluke o načinu sprovođenja javne rasprave i načinu obaveštavanja javnosti o održavanju javne rasprave („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 1/09) i Akta predsednika Skupštine grada Požarevca o sazivanju javne rasprave br. 03-40-1418/12-1 od 28.11.2012. godine daje se sledeće

O B A V E Š T E Nj E

O SAZVANOJ JAVNOJ RASPRAVI

Dana 28.11.2012. godine sazvao sam javnu raspravu za sledeći akt:

  1. Nacrt Odluke o budžetu grada Požarevca za 2013. godinu.

Navedeni nacrt odluke stavljen je na uvid na internet stranicama grada Požarevca www.pozarevac.rs, informativnom kanalu „Info 012“ grada Požarevca, oglasnoj tabli Gradske uprave grada Požarevca, oglasnoj tabli Gradske opštine Kostolac i objavljen je u novinskom listu „Reč naroda“.

Pozivaju se zainteresovani građani na području grada Požarevca, pravna lica sa teritorije grada Požarevca, Gradska opština Kostolac,  Opšte udruženje preduzetnika „Sloga“ u Požarevcu, Regionalna privredna komora u Požarevcu, sredstva javnog obaveštavanja i drugi zainteresovani subjekti da učestvuju u javnoj raspravi u periodu od 4.12.2012. godine zaključno do 11.12.2012. godine i daju primedbe i predloge na navedeni nacrt odluke putem elektronske pošte na adresu skupstina@pozarevac.rs ili pisanim putem na adresu Gradska uprava grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, 12000 Požarevac, kancelarija br. 48 sa naznakom „Nacrt Odluke o budžetu grada Požarevca za 2013. godinu“.

Navedeni nacrt odluke je stavljen na uvid u prostorijama Gradske uprave grada Požarevca i prostorijama Gradske opštine Kostolac.

Uzimanjem učešća u javnoj raspravi dajete doprinos donošenju kvalitetnijih odluka u Skupštini grada Požarevca.

U Požarevcu, 28.11.2012. godine   Broj: 01-06-133/1 

SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK SKUPŠTINE GRADA, 

Žarko Pivac, dipl. ekonomista, s.r.

 Kratak prikaz nacrta budžeta grada Požarevca za 2013. godinu

 Tabela prihoda i primanja budžeta grada Požarevca za 2013. godinu

 Tabela rashoda i izdataka budžeta grada Požarevca za 2013. godinu

Podeli sa drugima: Facebook Twitter