Почетак » Обавештења » О Граду
 

Обавештење о сазваној јавној расправиNotice of convened public hearing

На основу члана 8. Одлуке о начину спровођења јавне расправе и начину обавештавања јавности о одржавању јавне расправе („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/09) и Акта председника Скупштине града Пожаревца о сазивању јавне расправе бр. 03-40-1418/12-1 од 28.11.2012. године даје се следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О САЗВАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Дана 28.11.2012. године сазвао сам јавну расправу за следећи акт:

  1. Нацрт Одлуке о буџету града Пожаревца за 2013. годину.

Наведени нацрт одлуке стављен је на увид на интернет страницама града Пожаревца www.pozarevac.rs, информативном каналу „Инфо 012“ града Пожаревца, огласној табли Градске управе града Пожаревца, огласној табли Градске општине Костолац и објављен је у новинском листу „Реч народа“.

Позивају се заинтересовани грађани на подручју града Пожаревца, правна лица са територије града Пожаревца, Градска општина Костолац,  Опште удружење предузетника „Слога“ у Пожаревцу, Регионална привредна комора у Пожаревцу, средства јавног обавештавања и други заинтересовани субјекти да учествују у јавној расправи у периоду од 4.12.2012. године закључно до 11.12.2012. године и дају примедбе и предлоге на наведени нацрт одлуке путем електронске поште на адресу skupstina@pozarevac.rs или писаним путем на адресу Градска управа града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац, канцеларија бр. 48 са назнаком „Нацрт Одлуке о буџету града Пожаревца за 2013. годину“.

Наведени нацрт одлуке је стављен на увид у просторијама Градске управе града Пожаревца и просторијама Градске општине Костолац.

Узимањем учешћа у јавној расправи дајете допринос доношењу квалитетнијих одлука у Скупштини града Пожаревца.

У Пожаревцу, 28.11.2012. године   Број: 01-06-133/1 

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.

 Кратак приказ нацрта буџета града Пожаревца за 2013. годину

 Табела прихода и примања буџета града Пожаревца за 2013. годину

 Табела расхода и издатака буџета града Пожаревца за 2013. годину

На основу члана 8. Одлуке о начину спровођења јавне расправе и начину обавештавања јавности о одржавању јавне расправе („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/09) и Акта председника Скупштине града Пожаревца о сазивању јавне расправе бр. 03-40-1418/12-1 од 28.11.2012. године даје се следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О САЗВАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Дана 28.11.2012. године сазвао сам јавну расправу за следећи акт:

  1. Нацрт Одлуке о буџету града Пожаревца за 2013. годину.

Наведени нацрт одлуке стављен је на увид на интернет страницама града Пожаревца www.pozarevac.rs, информативном каналу „Инфо 012“ града Пожаревца, огласној табли Градске управе града Пожаревца, огласној табли Градске општине Костолац и објављен је у новинском листу „Реч народа“.

Позивају се заинтересовани грађани на подручју града Пожаревца, правна лица са територије града Пожаревца, Градска општина Костолац,  Опште удружење предузетника „Слога“ у Пожаревцу, Регионална привредна комора у Пожаревцу, средства јавног обавештавања и други заинтересовани субјекти да учествују у јавној расправи у периоду од 4.12.2012. године закључно до 11.12.2012. године и дају примедбе и предлоге на наведени нацрт одлуке путем електронске поште на адресу skupstina@pozarevac.rs или писаним путем на адресу Градска управа града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац, канцеларија бр. 48 са назнаком „Нацрт Одлуке о буџету града Пожаревца за 2013. годину“.

Наведени нацрт одлуке је стављен на увид у просторијама Градске управе града Пожаревца и просторијама Градске општине Костолац.

Узимањем учешћа у јавној расправи дајете допринос доношењу квалитетнијих одлука у Скупштини града Пожаревца.

У Пожаревцу, 28.11.2012. године   Број: 01-06-133/1 

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.

 Кратак приказ нацрта буџета града Пожаревца за 2013. годину

 Табела прихода и примања буџета града Пожаревца за 2013. годину

 Табела расхода и издатака буџета града Пожаревца за 2013. годину

Related Images:

Подели са другима: Facebook Twitter