Почетак » Обавештења » О Граду
 

Обавештење о сазваној јавној расправиNotice of public hearing convened

На основу члана 8. Одлуке о начину спровођења јавне расправе и начину обавештавања јавности о одржавању јавне расправе („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/09 и 6/13) и Акта председника Скупштине града Пожаревца о сазивању јавне расправе број:01-06-177 од 22.11.2013. године даје се следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О САЗВАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Дана 22.11.2013. године сазвао сам јавну расправу за следећи акт:

  1. Предлог Одлуке о утврђивању висине стопе пореза на имовину и стопе амортизације на територији града Пожаревца.

Наведени предлог одлуке стављен је на увид на интернет страницама града Пожаревца www.pozarevac.rs, информативном каналу „Инфо 012“ града Пожаревца, огласној табли Градске управе града Пожаревца, огласној табли Градске општине Костолац и објавити у листу „Реч народа“.

Позивају се заинтересовани грађани на подручју града Пожаревца, представници удружења грађана, правна лица са територије града Пожаревца, средства јавног обавештавања и други субјекти да учествују у јавној расправи у периоду од 23.11.2013. године закључно до 27.11.2013. године и дају примедбе и предлоге на наведени предлог одлуке путем електронске поште на адресу skupstina@pozarevac.rs или писаним путем на адресу Градска управа града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац, канцеларија бр. 48 са назнаком „Нацрт Одлуке о утврђивању стопе пореза на имовину“.

Наведени предлог одлуке је стављен на увид у просторијама Градске управе града Пожаревца и просторијама Градске општине Костолац.

Узимањем учешћа у јавној расправи дајете допринос доношењу квалитетнијих одлука у Скупштини града Пожаревца.

У Пожаревцу, 22.11.2013. године   Број: 01-06-177 

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

 Одлука о утврђивању висине стопе пореза на имовину и стопе амортизације на територији града ПожаревцаНа основу члана 8. Одлуке о начину спровођења јавне расправе и начину обавештавања јавности о одржавању јавне расправе („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/09 и 6/13) и Акта председника Скупштине града Пожаревца о сазивању јавне расправе број:01-06-177 од 22.11.2013. године даје се следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О САЗВАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Дана 22.11.2013. године сазвао сам јавну расправу за следећи акт:

  1. Предлог Одлуке о утврђивању висине стопе пореза на имовину и стопе амортизације на територији града Пожаревца.

Наведени предлог одлуке стављен је на увид на интернет страницама града Пожаревца www.pozarevac.rs, информативном каналу „Инфо 012“ града Пожаревца, огласној табли Градске управе града Пожаревца, огласној табли Градске општине Костолац и објавити у листу „Реч народа“.

Позивају се заинтересовани грађани на подручју града Пожаревца, представници удружења грађана, правна лица са територије града Пожаревца, средства јавног обавештавања и други субјекти да учествују у јавној расправи у периоду од 23.11.2013. године закључно до 27.11.2013. године и дају примедбе и предлоге на наведени предлог одлуке путем електронске поште на адресу skupstina@pozarevac.rs или писаним путем на адресу Градска управа града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац, канцеларија бр. 48 са назнаком „Нацрт Одлуке о утврђивању стопе пореза на имовину“.

Наведени предлог одлуке је стављен на увид у просторијама Градске управе града Пожаревца и просторијама Градске општине Костолац.

Узимањем учешћа у јавној расправи дајете допринос доношењу квалитетнијих одлука у Скупштини града Пожаревца.

У Пожаревцу, 22.11.2013. године   Број: 01-06-177 

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА, 

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

 Одлука о утврђивању висине стопе пореза на имовину и стопе амортизације на територији града Пожаревца

Подели са другима: Facebook Twitter