Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Obaveštenje o sazvanoj javnoj raspraviNotice of public hearing convened

Na osnovu člana 8. Odluke o načinu sprovođenja javne rasprave i načinu obaveštavanja javnosti o održavanju javne rasprave („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 1/09 i 6/13) i Akta predsednika Skupštine grada Požarevca o sazivanju javne rasprave broj:01-06-177 od 22.11.2013. godine daje se sledeće

O B A V E Š T E Nj E

O SAZVANOJ JAVNOJ RASPRAVI

Dana 22.11.2013. godine sazvao sam javnu raspravu za sledeći akt:

  1. Predlog Odluke o utvrđivanju visine stope poreza na imovinu i stope amortizacije na teritoriji grada Požarevca.

Navedeni predlog odluke stavljen je na uvid na internet stranicama grada Požarevca www.pozarevac.rs, informativnom kanalu „Info 012“ grada Požarevca, oglasnoj tabli Gradske uprave grada Požarevca, oglasnoj tabli Gradske opštine Kostolac i objaviti u listu „Reč naroda“.

Pozivaju se zainteresovani građani na području grada Požarevca, predstavnici udruženja građana, pravna lica sa teritorije grada Požarevca, sredstva javnog obaveštavanja i drugi subjekti da učestvuju u javnoj raspravi u periodu od 23.11.2013. godine zaključno do 27.11.2013. godine i daju primedbe i predloge na navedeni predlog odluke putem elektronske pošte na adresu skupstina@pozarevac.rs ili pisanim putem na adresu Gradska uprava grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, 12000 Požarevac, kancelarija br. 48 sa naznakom „Nacrt Odluke o utvrđivanju stope poreza na imovinu“.

Navedeni predlog odluke je stavljen na uvid u prostorijama Gradske uprave grada Požarevca i prostorijama Gradske opštine Kostolac.

Uzimanjem učešća u javnoj raspravi dajete doprinos donošenju kvalitetnijih odluka u Skupštini grada Požarevca.

U Požarevcu, 22.11.2013. godine   Broj: 01-06-177 

SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK SKUPŠTINE GRADA, 

Bane Spasović, dipl. pravnik, s.r.

 Odluka o utvrđivanju visine stope poreza na imovinu i stope amortizacije na teritoriji grada PožarevcaNa osnovu člana 8. Odluke o načinu sprovođenja javne rasprave i načinu obaveštavanja javnosti o održavanju javne rasprave („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 1/09 i 6/13) i Akta predsednika Skupštine grada Požarevca o sazivanju javne rasprave broj:01-06-177 od 22.11.2013. godine daje se sledeće

O B A V E Š T E Nj E

O SAZVANOJ JAVNOJ RASPRAVI

Dana 22.11.2013. godine sazvao sam javnu raspravu za sledeći akt:

  1. Predlog Odluke o utvrđivanju visine stope poreza na imovinu i stope amortizacije na teritoriji grada Požarevca.

Navedeni predlog odluke stavljen je na uvid na internet stranicama grada Požarevca www.pozarevac.rs, informativnom kanalu „Info 012“ grada Požarevca, oglasnoj tabli Gradske uprave grada Požarevca, oglasnoj tabli Gradske opštine Kostolac i objaviti u listu „Reč naroda“.

Pozivaju se zainteresovani građani na području grada Požarevca, predstavnici udruženja građana, pravna lica sa teritorije grada Požarevca, sredstva javnog obaveštavanja i drugi subjekti da učestvuju u javnoj raspravi u periodu od 23.11.2013. godine zaključno do 27.11.2013. godine i daju primedbe i predloge na navedeni predlog odluke putem elektronske pošte na adresu skupstina@pozarevac.rs ili pisanim putem na adresu Gradska uprava grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, 12000 Požarevac, kancelarija br. 48 sa naznakom „Nacrt Odluke o utvrđivanju stope poreza na imovinu“.

Navedeni predlog odluke je stavljen na uvid u prostorijama Gradske uprave grada Požarevca i prostorijama Gradske opštine Kostolac.

Uzimanjem učešća u javnoj raspravi dajete doprinos donošenju kvalitetnijih odluka u Skupštini grada Požarevca.

U Požarevcu, 22.11.2013. godine   Broj: 01-06-177 

SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK SKUPŠTINE GRADA, 

Bane Spasović, dipl. pravnik, s.r.

 Odluka o utvrđivanju visine stope poreza na imovinu i stope amortizacije na teritoriji grada Požarevca

Podeli sa drugima: Facebook Twitter