Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Obaveštenje o sazvanoj javnoj raspraviNotice of public hearing convened

Na osnovu člana 8. Odluke o načinu sprovođenja javne rasprave i načinu obaveštavanja javnosti o održavanju javne rasprave („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 1/09 i 6/13) i Akta predsednika Skupštine grada Požarevca o sazivanju javne rasprave br. 01-40-283 od 12.2.2014. godine, daje se sledeće

O B A V E Š T E Nj E

O SAZVANOJ JAVNOJ RASPRAVI

Dana 12.2.2014. godine sazvao sam javnu raspravu za sledeći akt:

  1. Nacrt Odluke o uvođenju naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine na teritoriji grada Požarevca.

Navedeni nacrt odluke stavljen je na uvid na internet stranicama grada Požarevca www.pozarevac.rs, informativnom kanalu „Info 012“ grada Požarevca, oglasnoj tabli Gradske uprave grada Požarevca i oglasnoj tabli Gradske opštine Kostolac.

Pozivaju se zainteresovani građani na području grada Požarevca, predstavnici udruženja građana, pravna lica sa teritorije grada Požarevca, Opšte udruženje preduzetnika „Sloga“ u Požarevcu, Regionalna privredna komora u Požarevcu, sredstva javnog obaveštavanja i drugi subjekti da učestvuju u javnoj raspravi u periodu od 18.2.2014. godine zaključno do 24.2.2014. godine i daju primedbe i predloge na naveden nacrt odluke putem elektronske pošte na adresu skupstina@pozarevac.rs ili pisanim putem na adresu Gradska uprava grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, 12000 Požarevac, kancelarija br. 48 sa naznakom „Nacrt Odluke o uvođenju naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine na teritoriji grada Požarevca“.

Navedeni nacrt odluke je stavljen na uvid i u prostorijama Gradske uprave grada Požarevca i prostorijama Gradske opštine Kostolac.

Uzimanjem učešća u javnoj raspravi dajete doprinos donošenju kvalitetnijih odluka u Skupštini grada Požarevca.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE GRADA, 

Bane Spasović, dipl. pravnik, s.r.

 Nacrt Odluke

Na osnovu člana 8. Odluke o načinu sprovođenja javne rasprave i načinu obaveštavanja javnosti o održavanju javne rasprave („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 1/09 i 6/13) i Akta predsednika Skupštine grada Požarevca o sazivanju javne rasprave br. 01-40-283 od 12.2.2014. godine, daje se sledeće

O B A V E Š T E Nj E

O SAZVANOJ JAVNOJ RASPRAVI

Dana 12.2.2014. godine sazvao sam javnu raspravu za sledeći akt:

  1. Nacrt Odluke o uvođenju naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine na teritoriji grada Požarevca.

Navedeni nacrt odluke stavljen je na uvid na internet stranicama grada Požarevca www.pozarevac.rs, informativnom kanalu „Info 012“ grada Požarevca, oglasnoj tabli Gradske uprave grada Požarevca i oglasnoj tabli Gradske opštine Kostolac.

Pozivaju se zainteresovani građani na području grada Požarevca, predstavnici udruženja građana, pravna lica sa teritorije grada Požarevca, Opšte udruženje preduzetnika „Sloga“ u Požarevcu, Regionalna privredna komora u Požarevcu, sredstva javnog obaveštavanja i drugi subjekti da učestvuju u javnoj raspravi u periodu od 18.2.2014. godine zaključno do 24.2.2014. godine i daju primedbe i predloge na naveden nacrt odluke putem elektronske pošte na adresu skupstina@pozarevac.rs ili pisanim putem na adresu Gradska uprava grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, 12000 Požarevac, kancelarija br. 48 sa naznakom „Nacrt Odluke o uvođenju naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine na teritoriji grada Požarevca“.

Navedeni nacrt odluke je stavljen na uvid i u prostorijama Gradske uprave grada Požarevca i prostorijama Gradske opštine Kostolac.

Uzimanjem učešća u javnoj raspravi dajete doprinos donošenju kvalitetnijih odluka u Skupštini grada Požarevca.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE GRADA, 

Bane Spasović, dipl. pravnik, s.r.

 Nacrt Odluke

Podeli sa drugima: Facebook Twitter