Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Obaveštenje o sazvanoj javnoj raspraviNotice of public hearing convened

Na osnovu člana 8. Odluke o načinu sprovođenja javne rasprave i načinu obaveštavanja javnosti o održavanju javne rasprave („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 1/09 i 6/13) i Akta predsednika Skupštine grada Požarevca o sazivanju javne rasprave br. 01-06-208 od 4.12.2014. godine daje se sledeće

O B A V E Š T E Nj E

O SAZVANOJ JAVNOJ RASPRAVI

Dana 4.12.2014. godine sazvao sam javnu raspravu za sledeći akt:

 

  1. Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama.

 

Navedeni nacrt odluke stavljen je na uvid na internet stranicama grada Požarevca www.pozarevac.rs, informativnom kanalu „Info 012“ grada Požarevca, oglasnoj tabli Gradske uprave grada Požarevca i oglasnoj tabli Gradske opštine Kostolac.

Pozivaju se svi zainteresovani građani na području grada Požarevca, Opšte udruženje preduzetnika „Sloga“ iz Požarevca, Regionalna privredna komora u Požarevcu, pravna lica sa teritorije grada Požarevca, sredstva javnog obaveštavanja i drugi subjekti da učestvuju u javnoj raspravi i daju primedbe i predloge na navedeni nacrt odluke na otvorenom sastanku predstavnika organa Grada sa zainteresovanim građanima, privrednim društvima, pravnim licima, sredstvima javnog izveštavanja i drugim zainteresovanim licima koji će se održati dana 12.12.2014. godine, sa početkom u 10,00 sati, u sali 107 Skupštine grada Požarevca, na kome će  odgovore i obrazloženja dati predstavnici Odeljenja lokalne poreske administracije i Odeljenja za imovinsko-pravne, komunalne poslove i saobraćaj Gradske uprave grada Požarevca.

Uzimanjem učešća u javnoj raspravi dajete doprinos donošenju kvalitetnijih odluka u Skupštini grada Požarevca.

 

PREDSEDNIK SKUPŠTINE GRADA,

Bane Spasović, dipl. pravnik, s.r.

 Nacrt odluke o lokalnim komunalnim taksama

Na osnovu člana 8. Odluke o načinu sprovođenja javne rasprave i načinu obaveštavanja javnosti o održavanju javne rasprave („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 1/09 i 6/13) i Akta predsednika Skupštine grada Požarevca o sazivanju javne rasprave br. 01-06-208 od 4.12.2014. godine daje se sledeće

O B A V E Š T E Nj E

O SAZVANOJ JAVNOJ RASPRAVI

Dana 4.12.2014. godine sazvao sam javnu raspravu za sledeći akt:

 

  1. Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama.

 

Navedeni nacrt odluke stavljen je na uvid na internet stranicama grada Požarevca www.pozarevac.rs, informativnom kanalu „Info 012“ grada Požarevca, oglasnoj tabli Gradske uprave grada Požarevca i oglasnoj tabli Gradske opštine Kostolac.

Pozivaju se svi zainteresovani građani na području grada Požarevca, Opšte udruženje preduzetnika „Sloga“ iz Požarevca, Regionalna privredna komora u Požarevcu, pravna lica sa teritorije grada Požarevca, sredstva javnog obaveštavanja i drugi subjekti da učestvuju u javnoj raspravi i daju primedbe i predloge na navedeni nacrt odluke na otvorenom sastanku predstavnika organa Grada sa zainteresovanim građanima, privrednim društvima, pravnim licima, sredstvima javnog izveštavanja i drugim zainteresovanim licima koji će se održati dana 12.12.2014. godine, sa početkom u 10,00 sati, u sali 107 Skupštine grada Požarevca, na kome će  odgovore i obrazloženja dati predstavnici Odeljenja lokalne poreske administracije i Odeljenja za imovinsko-pravne, komunalne poslove i saobraćaj Gradske uprave grada Požarevca.

Uzimanjem učešća u javnoj raspravi dajete doprinos donošenju kvalitetnijih odluka u Skupštini grada Požarevca.

 

PREDSEDNIK SKUPŠTINE GRADA,

Bane Spasović, dipl. pravnik, s.r.

 Nacrt odluke o lokalnim komunalnim taksama

Podeli sa drugima: Facebook Twitter