Почетак » Обавештења » О Граду
 

Обавештење о сазваној јавној расправиNotice of public hearing convened

На основу члана 8. Одлуке о начину спровођења јавне расправе и начину обавештавања јавности о одржавању јавне расправе („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/09 и 6/13) и Акта председника Скупштине града Пожаревца о сазивању јавне расправе бр. 01-06-208 од 4.12.2014. године даје се следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О САЗВАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Дана 4.12.2014. године сазвао сам јавну расправу за следећи акт:

 

  1. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама.

 

Наведени нацрт одлуке стављен је на увид на интернет страницама града Пожаревца www.pozarevac.rs, информативном каналу „Инфо 012“ града Пожаревца, огласној табли Градске управе града Пожаревца и огласној табли Градске општине Костолац.

Позивају се сви заинтересовани грађани на подручју града Пожаревца, Опште удружење предузетника „Слога“ из Пожаревца, Регионална привредна комора у Пожаревцу, правна лица са територије града Пожаревца, средства јавног обавештавања и други субјекти да учествују у јавној расправи и дају примедбе и предлоге на наведени нацрт одлуке на отвореном састанку представника органа Града са заинтересованим грађанима, привредним друштвима, правним лицима, средствима јавног извештавања и другим заинтересованим лицима који ће се одржати дана 12.12.2014. године, са почетком у 10,00 сати, у сали 107 Скупштине града Пожаревца, на коме ће  одговоре и образложења дати представници Одељења локалне пореске администрације и Одељења за имовинско-правне, комуналне послове и саобраћај Градске управе града Пожаревца.

Узимањем учешћа у јавној расправи дајете допринос доношењу квалитетнијих одлука у Скупштини града Пожаревца.

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

 Нацрт одлуке о локалним комуналним таксама

На основу члана 8. Одлуке о начину спровођења јавне расправе и начину обавештавања јавности о одржавању јавне расправе („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/09 и 6/13) и Акта председника Скупштине града Пожаревца о сазивању јавне расправе бр. 01-06-208 од 4.12.2014. године даје се следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О САЗВАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Дана 4.12.2014. године сазвао сам јавну расправу за следећи акт:

 

  1. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама.

 

Наведени нацрт одлуке стављен је на увид на интернет страницама града Пожаревца www.pozarevac.rs, информативном каналу „Инфо 012“ града Пожаревца, огласној табли Градске управе града Пожаревца и огласној табли Градске општине Костолац.

Позивају се сви заинтересовани грађани на подручју града Пожаревца, Опште удружење предузетника „Слога“ из Пожаревца, Регионална привредна комора у Пожаревцу, правна лица са територије града Пожаревца, средства јавног обавештавања и други субјекти да учествују у јавној расправи и дају примедбе и предлоге на наведени нацрт одлуке на отвореном састанку представника органа Града са заинтересованим грађанима, привредним друштвима, правним лицима, средствима јавног извештавања и другим заинтересованим лицима који ће се одржати дана 12.12.2014. године, са почетком у 10,00 сати, у сали 107 Скупштине града Пожаревца, на коме ће  одговоре и образложења дати представници Одељења локалне пореске администрације и Одељења за имовинско-правне, комуналне послове и саобраћај Градске управе града Пожаревца.

Узимањем учешћа у јавној расправи дајете допринос доношењу квалитетнијих одлука у Скупштини града Пожаревца.

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

 Нацрт одлуке о локалним комуналним таксама

Подели са другима: Facebook Twitter