Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Obaveštenje o sazvanoj javnoj raspravi

Na osnovu člana 8. Odluke o načinu sprovođenja javne rasprave i načinu obaveštavanja javnosti o održavanju javne rasprave („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 1/09 i 6/13) i Akta predsednika Skupštine Grada Požarevca o sazivanju javne rasprave br. 01-434-86  od 7.12.2016. godine daje se sledeće

O B A V E Š T E Nj E

O SAZVANOJ JAVNOJ RASPRAVI

Dana 7.12.2016. godine sazvao sam javnu raspravu za sledeći akt:

  1. Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama.

Navedeni nacrt odluke stavljen je na uvid na internet stranicama Grada Požarevca www.pozarevac.rs, oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Požarevca i oglasnoj tabli Gradske opštine Kostolac.

Pozivaju se svi zainteresovani građani na području Grada Požarevca, pravna lica sa teritorije Grada Požarevca, sredstva javnog obaveštavanja i drugi subjekti da učestvuju u javnoj raspravi u periodu od 13.12.2016. godine zaključno do 15.12.2016. godine i daju primedbe i predloge na naveden nacrt odluke putem elektronske pošte na adresu skupstina@pozarevac.rs ili pisanim putem na adresu Gradska uprava Grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, 12000 Požarevac, kancelarija br. 133 sa naznakom „nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama“.

Uzimanjem učešća u javnoj raspravi dajete doprinos donošenju kvalitetnijih odluka u Skupštini Grada Požarevca.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE GRADA

Bojan Ilić, s.r.

 Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama

Podeli sa drugima: Facebook Twitter