Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Obaveštenje o sazvanoj javnoj raspraviNotice of public hearing convened

Na osnovu člana 8. Odluke o načinu sprovođenja javne rasprave i načinu obaveštavanja javnosti o održavanju javne rasprave („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 1/09) i Akta predsednika Skupštine grada Požarevca o sazivanju javne rasprave br. 01-06-133 od 29.11.2012. godine daje se sledeće

O B A V E Š T E Nj E

O SAZVANOJ JAVNOJ RASPRAVI

Dana 29.11.2012. godine sazvao sam javnu raspravu za sledeće akte:

1. Nacrt Statutarne odluke o izmenama i dopunama Statuta grada Požarevca;

2. Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim administrativnim taksama i

3. Nacrt Odluke o lokalnim komunalnim taksama.

Navedeni nacrta odluka stavljeni su na uvid na internet stranicama grada Požarevca www.pozarevac.rs, informativnom kanalu „Info 012“ grada Požarevca, oglasnoj tabli Gradske uprave grada Požarevca i oglasnoj tabli Gradske opštine Kostolac.

Pozivaju se zainteresovani građani na području grada Požarevca, pravna lica sa teritorije grada Požarevca, Gradska opština Kostolac, Opšte udruženje preduzetnika „Sloga“ u Požarevcu, Regionalna privredna komora u Požarevcu, sredstva javnog obaveštavanja i drugi zainteresovani subjekti da učestvuju u javnoj raspravi u periodu od 5.12.2012. godine zaključno do 11.12.2012. godine i daju primedbe i predloge na navedene nacrte odluka putem elektronske pošte na adresu skupstina@pozarevac.rs ili pisanim putem na adresu Gradska uprava grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, 12000 Požarevac, kancelarija br. 48 sa naznakom „Nacrt Statutarne Odluke o izmenama i dopunama Statuta grada Požarevca, Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim administrativnim taksama i Nacrt Odluke o lokalnim komunalnim taksama“.

Navedeni nacrti odluka su stavljeni na uvid u prostorijama Gradske uprave grada Požarevca i prostorijama Gradske opštine Kostolac.

Uzimanjem učešća u javnoj raspravi dajete doprinos donošenju kvalitetnijih odluka u Skupštini grada Požarevca.

U Požarevcu, 29.11.2012. godine Broj: 01-06-133

SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK SKUPŠTINE GRADA,

Žarko Pivac, dipl. ekonomista, s.r.

 Odluka o lokalnim komunalnim taksama

 Odluka o lokalnim administrativnim taksama

 Statutarna odluka o izmenama i dopunama statuta grada PožarevcaNa osnovu člana 8. Odluke o načinu sprovođenja javne rasprave i načinu obaveštavanja javnosti o održavanju javne rasprave („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 1/09) i Akta predsednika Skupštine grada Požarevca o sazivanju javne rasprave br. 01-06-133 od 29.11.2012. godine daje se sledeće

O B A V E Š T E Nj E

O SAZVANOJ JAVNOJ RASPRAVI

Dana 29.11.2012. godine sazvao sam javnu raspravu za sledeće akte:

1. Nacrt Statutarne odluke o izmenama i dopunama Statuta grada Požarevca;

2. Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim administrativnim taksama i

3. Nacrt Odluke o lokalnim komunalnim taksama.

Navedeni nacrta odluka stavljeni su na uvid na internet stranicama grada Požarevca www.pozarevac.rs, informativnom kanalu „Info 012“ grada Požarevca, oglasnoj tabli Gradske uprave grada Požarevca i oglasnoj tabli Gradske opštine Kostolac.

Pozivaju se zainteresovani građani na području grada Požarevca, pravna lica sa teritorije grada Požarevca, Gradska opština Kostolac, Opšte udruženje preduzetnika „Sloga“ u Požarevcu, Regionalna privredna komora u Požarevcu, sredstva javnog obaveštavanja i drugi zainteresovani subjekti da učestvuju u javnoj raspravi u periodu od 5.12.2012. godine zaključno do 11.12.2012. godine i daju primedbe i predloge na navedene nacrte odluka putem elektronske pošte na adresu skupstina@pozarevac.rs ili pisanim putem na adresu Gradska uprava grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, 12000 Požarevac, kancelarija br. 48 sa naznakom „Nacrt Statutarne Odluke o izmenama i dopunama Statuta grada Požarevca, Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim administrativnim taksama i Nacrt Odluke o lokalnim komunalnim taksama“.

Navedeni nacrti odluka su stavljeni na uvid u prostorijama Gradske uprave grada Požarevca i prostorijama Gradske opštine Kostolac.

Uzimanjem učešća u javnoj raspravi dajete doprinos donošenju kvalitetnijih odluka u Skupštini grada Požarevca.

U Požarevcu, 29.11.2012. godine Broj: 01-06-133

SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK SKUPŠTINE GRADA,

Žarko Pivac, dipl. ekonomista, s.r.

 Odluka o lokalnim komunalnim taksama

 Odluka o lokalnim administrativnim taksama

 Statutarna odluka o izmenama i dopunama statuta grada Požarevca

Podeli sa drugima: Facebook Twitter