Почетак » Обавештења » О Граду
 

Обавештење о сазваној јавној расправиNotice of public hearing convened

На основу члана 8. Одлуке о начину спровођења јавне расправе и начину обавештавања јавности о одржавању јавне расправе („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/09) и Акта председника Скупштине града Пожаревца о сазивању јавне расправе бр. 01-06-133 од 29.11.2012. године даје се следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О САЗВАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Дана 29.11.2012. године сазвао сам јавну расправу за следеће акте:

1. Нацрт Статутарне одлуке о изменама и допунама Статута града Пожаревца;

2. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним административним таксама и

3. Нацрт Одлуке о локалним комуналним таксама.

Наведени нацрта одлука стављени су на увид на интернет страницама града Пожаревца www.pozarevac.rs, информативном каналу „Инфо 012“ града Пожаревца, огласној табли Градске управе града Пожаревца и огласној табли Градске општине Костолац.

Позивају се заинтересовани грађани на подручју града Пожаревца, правна лица са територије града Пожаревца, Градска општина Костолац, Опште удружење предузетника „Слога“ у Пожаревцу, Регионална привредна комора у Пожаревцу, средства јавног обавештавања и други заинтересовани субјекти да учествују у јавној расправи у периоду од 5.12.2012. године закључно до 11.12.2012. године и дају примедбе и предлоге на наведене нацрте одлука путем електронске поште на адресу skupstina@pozarevac.rs или писаним путем на адресу Градска управа града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац, канцеларија бр. 48 са назнаком „Нацрт Статутарне Одлуке о изменама и допунама Статута града Пожаревца, Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним административним таксама и Нацрт Одлуке о локалним комуналним таксама“.

Наведени нацрти одлука су стављени на увид у просторијама Градске управе града Пожаревца и просторијама Градске општине Костолац.

Узимањем учешћа у јавној расправи дајете допринос доношењу квалитетнијих одлука у Скупштини града Пожаревца.

У Пожаревцу, 29.11.2012. године Број: 01-06-133

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.

 Одлука о локалним комуналним таксама

 Одлука о локалним административним таксама

 Статутарна одлука о изменама и допунама статута града ПожаревцаНа основу члана 8. Одлуке о начину спровођења јавне расправе и начину обавештавања јавности о одржавању јавне расправе („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/09) и Акта председника Скупштине града Пожаревца о сазивању јавне расправе бр. 01-06-133 од 29.11.2012. године даје се следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О САЗВАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Дана 29.11.2012. године сазвао сам јавну расправу за следеће акте:

1. Нацрт Статутарне одлуке о изменама и допунама Статута града Пожаревца;

2. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним административним таксама и

3. Нацрт Одлуке о локалним комуналним таксама.

Наведени нацрта одлука стављени су на увид на интернет страницама града Пожаревца www.pozarevac.rs, информативном каналу „Инфо 012“ града Пожаревца, огласној табли Градске управе града Пожаревца и огласној табли Градске општине Костолац.

Позивају се заинтересовани грађани на подручју града Пожаревца, правна лица са територије града Пожаревца, Градска општина Костолац, Опште удружење предузетника „Слога“ у Пожаревцу, Регионална привредна комора у Пожаревцу, средства јавног обавештавања и други заинтересовани субјекти да учествују у јавној расправи у периоду од 5.12.2012. године закључно до 11.12.2012. године и дају примедбе и предлоге на наведене нацрте одлука путем електронске поште на адресу skupstina@pozarevac.rs или писаним путем на адресу Градска управа града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац, канцеларија бр. 48 са назнаком „Нацрт Статутарне Одлуке о изменама и допунама Статута града Пожаревца, Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним административним таксама и Нацрт Одлуке о локалним комуналним таксама“.

Наведени нацрти одлука су стављени на увид у просторијама Градске управе града Пожаревца и просторијама Градске општине Костолац.

Узимањем учешћа у јавној расправи дајете допринос доношењу квалитетнијих одлука у Скупштини града Пожаревца.

У Пожаревцу, 29.11.2012. године Број: 01-06-133

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Жарко Пивац, дипл. економиста, с.р.

 Одлука о локалним комуналним таксама

 Одлука о локалним административним таксама

 Статутарна одлука о изменама и допунама статута града Пожаревца

Подели са другима: Facebook Twitter