Почетак » Обавештења » О Граду
 

Обавештење о сазваној расправиNotice of the hearing convened

На основу члана 8. Одлуке о начину спровођења јавне расправе и начину обавештавања јавности о одржавању јавне расправе („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/09 и 6/13) и Акта председника Скупштине града Пожаревца о сазивању јавне расправе број:01-06-187 од 11.12.2013. године даје се следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О САЗВАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Дана 11.12.2013. године сазвао сам јавну расправу за следећи акт:

  1. Предлог Одлуке о локалним комуналним таксама.

Наведени предлог одлуке стављен је на увид на интернет страницама града Пожаревца www.pozarevac.rs, информативном каналу „Инфо 012“ града Пожаревца, огласној табли Градске управе града Пожаревца и огласној табли Градске општине Костолац.

Позивају се сви заинтересовани грађани на подручју града Пожаревца, Опште удружење предузетника „Слога“ из Пожаревца, правна лица са територије града Пожаревца, средства јавног обавештавања и други субјекти да учествују у јавној расправи у периоду од 17.12.2013. године закључно до 19.12.2013. године и дају примедбе и предлоге на наведени предлог одлуке путем електронске поште на адресу skupstina@pozarevac.rs или писаним путем на адресу Градска управа града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац, канцеларија бр. 48 са назнаком „предлог Одлуке о локалним комуналним таксама“.

Дана 18.12.2013. године, са почетком у 10,00 сати, у сали 107 Скупштине града Пожаревца, организоваће се отворени састанак представника органа Града са заинтересованим грађанима, привредним друштвима, правним лицима, средствима јавног извештавања и другим заинтересованим лицима, на коме ће  одговоре и образложења дати представници Одељења локалне пореске администрације и Одељења за имовинско-правне, комуналне послове и саобраћај.

Наведени предлог одлуке је стављен на увид у просторијама Градске управе града Пожаревца и просторијама Градске општине Костолац.

Узимањем учешћа у јавној расправи дајете допринос доношењу квалитетнијих одлука у Скупштини града Пожаревца.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

 Одлука о локалним комуналним таксама

На основу члана 8. Одлуке о начину спровођења јавне расправе и начину обавештавања јавности о одржавању јавне расправе („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/09 и 6/13) и Акта председника Скупштине града Пожаревца о сазивању јавне расправе број:01-06-187 од 11.12.2013. године даје се следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О САЗВАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Дана 11.12.2013. године сазвао сам јавну расправу за следећи акт:

  1. Предлог Одлуке о локалним комуналним таксама.

Наведени предлог одлуке стављен је на увид на интернет страницама града Пожаревца www.pozarevac.rs, информативном каналу „Инфо 012“ града Пожаревца, огласној табли Градске управе града Пожаревца и огласној табли Градске општине Костолац.

Позивају се сви заинтересовани грађани на подручју града Пожаревца, Опште удружење предузетника „Слога“ из Пожаревца, правна лица са територије града Пожаревца, средства јавног обавештавања и други субјекти да учествују у јавној расправи у периоду од 17.12.2013. године закључно до 19.12.2013. године и дају примедбе и предлоге на наведени предлог одлуке путем електронске поште на адресу skupstina@pozarevac.rs или писаним путем на адресу Градска управа града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац, канцеларија бр. 48 са назнаком „предлог Одлуке о локалним комуналним таксама“.

Дана 18.12.2013. године, са почетком у 10,00 сати, у сали 107 Скупштине града Пожаревца, организоваће се отворени састанак представника органа Града са заинтересованим грађанима, привредним друштвима, правним лицима, средствима јавног извештавања и другим заинтересованим лицима, на коме ће  одговоре и образложења дати представници Одељења локалне пореске администрације и Одељења за имовинско-правне, комуналне послове и саобраћај.

Наведени предлог одлуке је стављен на увид у просторијама Градске управе града Пожаревца и просторијама Градске општине Костолац.

Узимањем учешћа у јавној расправи дајете допринос доношењу квалитетнијих одлука у Скупштини града Пожаревца.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

 Одлука о локалним комуналним таксама

Подели са другима: Facebook Twitter