Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Obaveštenje o sazvanoj raspraviNotice of the hearing convened

Na osnovu člana 8. Odluke o načinu sprovođenja javne rasprave i načinu obaveštavanja javnosti o održavanju javne rasprave („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 1/09 i 6/13) i Akta predsednika Skupštine grada Požarevca o sazivanju javne rasprave broj:01-06-187 od 11.12.2013. godine daje se sledeće

O B A V E Š T E Nj E

O SAZVANOJ JAVNOJ RASPRAVI

Dana 11.12.2013. godine sazvao sam javnu raspravu za sledeći akt:

  1. Predlog Odluke o lokalnim komunalnim taksama.

Navedeni predlog odluke stavljen je na uvid na internet stranicama grada Požarevca www.pozarevac.rs, informativnom kanalu „Info 012“ grada Požarevca, oglasnoj tabli Gradske uprave grada Požarevca i oglasnoj tabli Gradske opštine Kostolac.

Pozivaju se svi zainteresovani građani na području grada Požarevca, Opšte udruženje preduzetnika „Sloga“ iz Požarevca, pravna lica sa teritorije grada Požarevca, sredstva javnog obaveštavanja i drugi subjekti da učestvuju u javnoj raspravi u periodu od 17.12.2013. godine zaključno do 19.12.2013. godine i daju primedbe i predloge na navedeni predlog odluke putem elektronske pošte na adresu skupstina@pozarevac.rs ili pisanim putem na adresu Gradska uprava grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, 12000 Požarevac, kancelarija br. 48 sa naznakom „predlog Odluke o lokalnim komunalnim taksama“.

Dana 18.12.2013. godine, sa početkom u 10,00 sati, u sali 107 Skupštine grada Požarevca, organizovaće se otvoreni sastanak predstavnika organa Grada sa zainteresovanim građanima, privrednim društvima, pravnim licima, sredstvima javnog izveštavanja i drugim zainteresovanim licima, na kome će  odgovore i obrazloženja dati predstavnici Odeljenja lokalne poreske administracije i Odeljenja za imovinsko-pravne, komunalne poslove i saobraćaj.

Navedeni predlog odluke je stavljen na uvid u prostorijama Gradske uprave grada Požarevca i prostorijama Gradske opštine Kostolac.

Uzimanjem učešća u javnoj raspravi dajete doprinos donošenju kvalitetnijih odluka u Skupštini grada Požarevca.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE GRADA

Bane Spasović, dipl. pravnik, s.r.

 Odluka o lokalnim komunalnim taksama

Na osnovu člana 8. Odluke o načinu sprovođenja javne rasprave i načinu obaveštavanja javnosti o održavanju javne rasprave („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 1/09 i 6/13) i Akta predsednika Skupštine grada Požarevca o sazivanju javne rasprave broj:01-06-187 od 11.12.2013. godine daje se sledeće

O B A V E Š T E Nj E

O SAZVANOJ JAVNOJ RASPRAVI

Dana 11.12.2013. godine sazvao sam javnu raspravu za sledeći akt:

  1. Predlog Odluke o lokalnim komunalnim taksama.

Navedeni predlog odluke stavljen je na uvid na internet stranicama grada Požarevca www.pozarevac.rs, informativnom kanalu „Info 012“ grada Požarevca, oglasnoj tabli Gradske uprave grada Požarevca i oglasnoj tabli Gradske opštine Kostolac.

Pozivaju se svi zainteresovani građani na području grada Požarevca, Opšte udruženje preduzetnika „Sloga“ iz Požarevca, pravna lica sa teritorije grada Požarevca, sredstva javnog obaveštavanja i drugi subjekti da učestvuju u javnoj raspravi u periodu od 17.12.2013. godine zaključno do 19.12.2013. godine i daju primedbe i predloge na navedeni predlog odluke putem elektronske pošte na adresu skupstina@pozarevac.rs ili pisanim putem na adresu Gradska uprava grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, 12000 Požarevac, kancelarija br. 48 sa naznakom „predlog Odluke o lokalnim komunalnim taksama“.

Dana 18.12.2013. godine, sa početkom u 10,00 sati, u sali 107 Skupštine grada Požarevca, organizovaće se otvoreni sastanak predstavnika organa Grada sa zainteresovanim građanima, privrednim društvima, pravnim licima, sredstvima javnog izveštavanja i drugim zainteresovanim licima, na kome će  odgovore i obrazloženja dati predstavnici Odeljenja lokalne poreske administracije i Odeljenja za imovinsko-pravne, komunalne poslove i saobraćaj.

Navedeni predlog odluke je stavljen na uvid u prostorijama Gradske uprave grada Požarevca i prostorijama Gradske opštine Kostolac.

Uzimanjem učešća u javnoj raspravi dajete doprinos donošenju kvalitetnijih odluka u Skupštini grada Požarevca.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE GRADA

Bane Spasović, dipl. pravnik, s.r.

 Odluka o lokalnim komunalnim taksama

Podeli sa drugima: Facebook Twitter