Почетак » Обавештења
 

Обавештење одељења за инспекцијске послове о одржавању дворишног простора

Обавештавају се грађани Пожаревца да су у обавези да своје дворишне просторе држе у чистом и уредном стању. Забрањено је нарушавати општи изглед града запуштањем дворишног простора држањем оштећених и прљавих ограда, гомилањем отпада, смећа, постављањем неусловних објеката за држање животиња, хаварисаних возила и сл.

Власници односно корисници дворишних простора дужни су да се старају  и о чишћењу простора и дела површине јавне намене испред дворишних ограда.

Комунална инспекција ће вршити појачан надзор током маја и јуна месеца и свим власницима односно корисницима неуређеног дворишног простора налагаће да их о свом трошку уреде. У противном те радње ће се извршити преко других лица на терет извршеника.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Подели са другима: Facebook Twitter