Početak » Obaveštenja
 

Obaveštenje – Sednica Komisija za planove Grada Požarevca

Obaveštavamo sve zainteresovane da je XLVIII Sednica Komisija za planove Grada Požarevca zakazana za 22.10.2020. godine i da će se održati u sali broj 11 Gradske uprave Grada Požarevca, sa početkom u 10 časova.

            Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

  1. Stručna kontrola Urbanističkog projekta za izgradnju sportske hale spratnosti P+1 u Bradarcu, u ulici Svetosavskoj bb na k.p.br.1255 K.O. Bradarac, izrađen od „JOVO ĐURĐEVIĆ PR BIRO ZA PROJEKTOVANJE I INŽINJERING PROJEKTNI BIRO CRE-ING BEOGRAD (VOŽDOVAC), iz Beograda, ulica Milorada Petrovića 14A, Beograd-Voždovac. Odgovorni urbanista je Marija Vidić, dipl.inž.arh. sa licencom br. 200 1300 11. Odgovorni projektant idejnog rešenja arhitekture je Nikola Marković , dipl.inž.arh. sa licencom br. 300 R502 17
  2. Stručna kontrola Urbanističkog projekta sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije za rekonstrukciju, dogradnju, nadgradnju stambeno-poslovnog objekta do spratnosti Po+P+4+Ps na kp. br. 1336 KO Požarevac, u ul. Lole Ribara broj 5 u Požarevcu. Odgovorni urbanista je Danijel Radulović, dipl. inž. arh. sa licencom broj 200 0282 03.
  3. Kontrola korigovanog Urbanističkog projekta za za rekonstrukciju, dogradnju i nadgradnju stambeno – poslovnog objekta na k.p.br. 1334 K.O. Požarevac, u ul. Lole Ribara br. 9, u Požarevcu. Obrađivač urbanističkog projekta je „NA2 studio“, Suvoborska br. 12/31, Požarevac. Odgovorni urbanista je Miloš Gardašević, dipl.inž.arh. sa licencom br. 200 0234 03.
  4. Razno
Podeli sa drugima: Facebook Twitter