Почетак » Обавештења
 

Обавештење – Седница Комисија за планове Града Пожаревца

Обавештавамо све заинтересоване да је XLVIII Седница Комисија за планове Града Пожаревца заказана за 22.10.2020. године и да ће се одржати у сали број 11 Градске управе Града Пожаревца, са почетком у 10 часова.

            За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Стручна контрола Урбанистичког пројекта за изградњу спортске хале спратности П+1 у Брадарцу, у улици Светосавској бб на к.п.бр.1255 К.О. Брадарац, израђен од „JOVO ĐURĐEVIĆ PR BIRO ZA PROJEKTOVANJE I INŽINJERING PROJEKTNI BIRO CRE-ING BEOGRAD (VOŽDOVAC), из Београда, улица Милорада Петровића 14А, Београд-Вождовац. Одговорни урбаниста је Марија Видић, дипл.инж.арх. са лиценцом бр. 200 1300 11. Одговорни пројектант идејног решења архитектуре је Никола Марковић , дипл.инж.арх. са лиценцом бр. 300 Р502 17
  2. Стручна контрола Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за реконструкцију, доградњу, надградњу стамбено-пословног објекта до спратности По+П+4+Пс на кп. бр. 1336 КО Пожаревац, у ул. Лоле Рибара број 5 у Пожаревцу. Одговорни урбаниста је Данијел Радуловић, дипл. инж. арх. са лиценцом број 200 0282 03.
  3. Контрола коригованог Урбанистичког пројекта за за реконструкцију, доградњу и надградњу стамбено – пословног објекта на к.п.бр. 1334 К.О. Пожаревац, у ул. Лоле Рибара бр. 9, у Пожаревцу. Обрађивач урбанистичког пројекта је „NA2 studio“, Сувоборска бр. 12/31, Пожаревац. Одговорни урбаниста је Милош Гардашевић, дипл.инж.арх. са лиценцом бр. 200 0234 03.
  4. Разно
Подели са другима: Facebook Twitter