Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Obaveštenje za građane

Odluka o komunalnom uređenju

(Sl. Glasnik grada Požarevca br. 12/10)

Čl. 140

Svi vlasnici ili korisnici stambenog, poslovnog i drugog prostora su dužni da redovno čiste sneg sa površina neposredno oko svojih objekata do ivice trotoara sa kolovozom ili javnim parkiralištem i da ga gomilaju na ovu liniju do odnošenja.

Kažnjivo po članu 158

Fizičko lice 2.500 – 25.000

Preduzetnik 5.000 – 250.000

Odgovorno lice u pravnom licu 2.500 – 25.000

Pravno lice 50.000 – 400.000

INFORMATIVNA SLUŽBA GRADA POŽAREVCA

Podeli sa drugima: Facebook Twitter