Почетак » Обавештења
 

Обавештење за јавност

На основу члана 68. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. бр. 129/07, 83/14 – други закон,101/16 – други закон и 47/18),

            Градско веће Града Пожаревца, даје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ

            Обавештава се јавност да је отпочео рад на припреми прописа које доноси Скупштина Града Пожаревца, а који предлаже Градско веће Града Пожаревца и то:

  • Статута Града Пожаревца.

У Пожаревцу, 31. јула 2018. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА


                На основу члана 68. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. бр. 129/07, 83/14 – други закон,101/16 – други закон и 47/18),

            Скупштина Града Пожаревца, даје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ

            Обавештава се јавност да је отпочео рад на припреми прописа које доноси Скупштина Града Пожаревца и то:

  • Пословника Скупштине Града Пожаревца.

У Пожаревцу, 31. јула 2018. године

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Подели са другима: Facebook Twitter