Početak » Obaveštenja
 

Obaveštenje za javnost

Na osnovu člana 68. stav 4. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. br. 129/07, 83/14 – drugi zakon,101/16 – drugi zakon i 47/18),

Gradska uprava Grada Požarevca, daje sledeće

OBAVEŠTENjE

Obaveštava se javnost da je otpočeo rad na pripremi propisa koje donosi Skupština Grada Požarevca, a koji predlaže Gradsko veće Grada Požarevca i to:

  • Odluka o obavljanju komunalne delatnosti obezbeđivanja javnog osvetljenja na teritoriji grada Požarevca
  • Odluka o držanju domaćih i egzotičnih životinja na teritoriji grada Požarevca
  • Odluka o obavljanju delatnosti zoohigijene na teritoriji grada Požarevca
  • Odluku o komunalnom uređenju

–      Odluka o prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji Grada Požarevca,

U Požarevcu, 03. april 2019. godine

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Podeli sa drugima: Facebook Twitter