Почетак » Обавештења
 

Обавештење за јавност

На основу члана 68. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. бр. 129/07, 83/14 – други закон,101/16 – други закон и 47/18),

Градска управа Града Пожаревца, даје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештава се јавност да је отпочео рад на припреми прописа које доноси Скупштина Града Пожаревца, а који предлаже Градско веће Града Пожаревца и то:

  • Одлука о обављању комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења на територији града Пожаревца
  • Одлука о држању домаћих и егзотичних животиња на територији града Пожаревца
  • Одлука о обављању делатности зоохигијене на територији града Пожаревца
  • Одлуку о комуналном уређењу

–      Одлука о превозу путника у градском и приградском саобраћају на територији Града Пожаревца,

У Пожаревцу, 03. април 2019. године

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Подели са другима: Facebook Twitter