Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Obaveštenje za javnostAnnouncement for public

Odlukom Vlade R. Srbije produžen je rok za uplate po važećem Zakonu o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga do 31.03.2013. godine tako da se sve uplate do ovog datuma smatraju kao izmirenje tekućih obaveza pa se mogu koristiti sva prava iz ovog Zakona.
ZBOG POVEĆANOG INTERESOVANjA PORESKIH OBVEZNIKA, LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA PRODUŽAVA RADNO VREME 27. i 28. MARTA DO 18 ČASOVA, A U SUBOTU 30. MARTA RADIĆE OD 08-13 ČASOVA.

TELEFON ZA INFORMACIJE:

012/539-760 i 012/539-777Odlukom Vlade R. Srbije produžen je rok za uplate po važećem Zakonu o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga do 31.03.2013. godine tako da se sve uplate do ovog datuma smatraju kao izmirenje tekućih obaveza pa se mogu koristiti sva prava iz ovog Zakona.
ZBOG POVEĆANOG INTERESOVANjA PORESKIH OBVEZNIKA, LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA PRODUŽAVA RADNO VREME 27. i 28. MARTA DO 18 ČASOVA, A U SUBOTU 30. MARTA RADIĆE OD 08-13 ČASOVA.

TELEFON ZA INFORMACIJE:

012/539-760 i 012/539-777

Podeli sa drugima: Facebook Twitter