Početak » Obaveštenja
 

Obaveštenje za pripremu propisa

Na osnovu člana 68. stav 4. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. br. 129/07, 83/14 – drugi zakon,101/16 – drugi zakon i 47/18),
Gradska uprava Grada Požarevca, daje sledeće

OBAVEŠTENjE

Obaveštava se javnost da je otpočeo rad na pripremi propisa koje donosi Skupština Grada Požarevca, a koji predlaže Gradsko veće Grada Požarevca i to:

– Odluka o izmenama odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji Grada Požarevca.

U Požarevcu, 26. novembar 2018. godine

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Podeli sa drugima: Facebook Twitter