Početak » Gradska uprava » Odeljenje za poslove organa grada, upravljanje ljudskim resursima, informacione tehnologije i komunikacije
 

Odeljenje za poslove organa grada i informacione tehnologije

Rukovodilac odeljenja: Nebojša Trajković

Telefon: 012/539-618

Kancelarija br. 40

Odeljenje za poslove organa grada, upravljanje ljudskim resursima, informacione tehnologije i komunikacije obavlja poslove koji se odnose na:

 • stručne i administrativno–tehničke poslove vezane za održavanje sednica Skupštine grada; rad gradonačelnika i sednica Gradskog veća i njihovih radnih tela; obradu i čuvanje izvornih akata o radu organa Grada;
 • stručne poslove koji se odnose na predstavke i predloge građana;
 • postupanja po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja;
 • uređenje i izdavanje službenog glasnika grada;
 • praćenje propisa i izveštavanje organa grada; koordinaciju, pripremu i ažuriranje informacija za potrebe internet prezentacije Grada;
 • obavlja poslove koji su vezani za kadrovska pitanja, socijalnu i zdravstvenu zaštitu zaposlenih i saradnju s drugim organima, stručne poslove u postupku zapošljavanja i izbora kandidata, pripremu predloga Kadrovskog plana, organizaciju stručnog usavršavanja službenika, procenu efekata sprovedenih obuka, analizu potreba za obukom i dodatnim obrazovanjem svakog službenika, pripremu predloga godišnjeg Programa stručnog usavršavanja službenika i predloga finansijskog plana za izvršavanje godišnjeg Programa stručnog usavršavanja, analizu rezultata i praćenje efekata ocenjivanja službenika, vođenje kadrovske evidencije i personalnog dosijea zaposlenih, kao i ostale poslove od značaja za karijerni razvoj službenika;
 • pripremu informacija i zvaničnih saopštenja,
 • unapređenje primene informacionih tehnologija, održavanje i razvoj računarske i komunikacione mreže, administriranje baze podataka, održavanje i razvoj aplikativnog softvera;
 • organizaciju i obuku zaposlenih u Gradskoj upravi i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Grad;
 • saradnju sa Republičkim geodetskim zavodom i drugim republičkim organima i organizacijama, kao i javnim preduzećima, sa teritorije Grada, čiji je osnivač Grad, odnosno Republika u uspostavljanju uslova za razvoj i održavanje geografskog informacionog sistema (GIS-a) koji sadrži prostorne podatke i informacije od značaja za razvoj Grada i privrede na teritoriji Grada, kao i pristup tim podacima;
 • koordinaciju aktivnosti na razvoju i uspostavljanju Teritorijalnog informacionog sistema (TIS-a),
 • učestvuje u pripremi propisa i drugih akata koje donose organi grada, obavlja stručne i administrativne poslove za komisije i radna tela Gradskog veća i Skupštine Grada iz delokruga rada odeljenja, svepoverene kao i druge poslove iz svog delokruga.

 

A) GRUPA ZA POSLOVE ORGANA GRADA

 

Podeli sa drugima: Facebook Twitter