Почетак » Градска управа » Одељење за заједничке послове
 

Одељење за заједничке послове

Руководилац одељења: Дејан Зорко

Телефон: 012/539-689

Одељење за заједничке послове обавља послове који се односе на:

  • коришћење биротехничких и других средстава опреме;
  • коришћење, одржавање и обезбеђење зграде и службених просторија;
  • праћење и контролу примене мера за безбедност и здравље запослених и ствара услове за безбедан и здрав рад запослених;
  • обезбеђивање превоза моторним возилима са и без возача и старања о њиховом одржавању;
  • одржавање чистоће пословних просторија;
  • оперативне послове умножавања материјала и дактилографске послове;
  • организацију рада доставне службе;
  • административно – техничке послове набавке материјала, ситног инвентара и основних средстава; као и друге сервисне послове за потребе органа Града.