Почетак » Обавештења
 

Одлука о додели награда и повеља Града Пожаревца

На основу чл. 3, 4. и 9. Одлуке о установљењу наградa, повеље и других јавних признања Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/19 и 10/19),

Одбор за додељивање награда и повеља Града Пожаревца, на седници од 7.10.2019. године, донео је

 

О Д Л У К У

о додели награда и повеља Града Пожаревца

 

I

           Поводом 15. октобра – Дана ослобођења Града Пожаревца, награда Града Пожаревца у нето износу од по 58.770,00 динара и повеља о награди додељује се и то:

1. Ђулаковић др Владану, директору Високе техничке школе струковних студија у Пожаревцу;

2. Несторовић Михајлу, аутору и идејном творцу позоришног фестивала „Виминацијум фест – Митови стари и нови“ Града Пожаревца и

3. Стјеповић Радмили из Пожаревца.

II

           Поводом 15. октобра – Дана ослобођења Града Пожаревца, повеља Града Пожаревца додељује се и то:

 1. Спортском савезу Града Пожаревца и

 2. Туристичкој организацији Града Пожаревца.

III

           О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

У Пожаревцу, 7.10.2019. године Број: 09-06-132/2019

ОДБОР ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА И ПОВЕЉА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА,
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

Подели са другима: Facebook Twitter