Početak » Obaveštenja
 

Odluka o dodeli nagrada i povelja Grada Požarevca

Na osnovu čl. 3, 4. i 9. Odluke o ustanovljenju nagrada, povelje i drugih javnih priznanja Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 4/19 i 10/19),

Odbor za dodeljivanje nagrada i povelja Grada Požarevca, na sednici od 7.10.2019. godine, doneo je

 

O D L U K U

o dodeli nagrada i povelja Grada Požarevca

 

I

           Povodom 15. oktobra – Dana oslobođenja Grada Požarevca, nagrada Grada Požarevca u neto iznosu od po 58.770,00 dinara i povelja o nagradi dodeljuje se i to:

1. Đulaković dr Vladanu, direktoru Visoke tehničke škole strukovnih studija u Požarevcu;

2. Nestorović Mihajlu, autoru i idejnom tvorcu pozorišnog festivala „Viminacijum fest – Mitovi stari i novi“ Grada Požarevca i

3. Stjepović Radmili iz Požarevca.

II

           Povodom 15. oktobra – Dana oslobođenja Grada Požarevca, povelja Grada Požarevca dodeljuje se i to:

 1. Sportskom savezu Grada Požarevca i

 2. Turističkoj organizaciji Grada Požarevca.

III

           O realizaciji ove odluke staraće se Odeljenje za budžet i finansije Gradske uprave Grada Požarevca.

U Požarevcu, 7.10.2019. godine Broj: 09-06-132/2019

ODBOR ZA DODELjIVANjE NAGRADA I POVELjA
GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK ODBORA,
GRADONAČELNIK
Bane Spasović, dipl. pravnik, s.r.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter