Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Одлука о додели награда и повеља града ПожаревцаThe decision to award prizes and charters of Pozarevac

На основу члана 8. Одлуке о установљењу награде, повеље, звања почасног грађанина и плакете града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/11),

Одбор за додељивање награда и повеља града Пожаревца, на седници од 14.6.2013. године, донео је

О Д Л У К У

о додели награда и повеља града Пожаревца 

I

            Поводом Свете Тројице, празника града Пожаревца и славе Пожаревца, награде града Пожаревца, у нето износу од по 57.120,00 динара и повеље о награди додељују се:

  1. Колесников Димитрију-„Кићи“, дипломираном инжењеру машинства из Пожаревца, ул. Војводе Степе бр. 13;
  2. Туфегџић Горану, фудбалском тренеру из Пожаревца, ул. Др Арчибалда Рајса бр. 10 и
  3. Шеовић Вери, дипломираном инжењеру архитектуре из Пожаревца, ул. Табачка чаршија бр. 8/8.

II

            Поводом Свете Тројице, празника града Пожаревца и славе Пожаревца, повељe града Пожаревца додељују се:

1. Женском рукометном клубу „Пожаревац“ из Пожаревца и

2. Културно-издавачком центру „Српска кућа“ Д.О.О из Пожаревца.

III 

            О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за привреду и финансије Градске управе града Пожаревца.

У Пожаревцу, 14.6.2013. године      Број: 01-06-82

ОДБОР ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА И ПОВЕЉА

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

 ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.

На основу члана 8. Одлуке о установљењу награде, повеље, звања почасног грађанина и плакете града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/11),

Одбор за додељивање награда и повеља града Пожаревца, на седници од 14.6.2013. године, донео је

О Д Л У К У

о додели награда и повеља града Пожаревца 

I

            Поводом Свете Тројице, празника града Пожаревца и славе Пожаревца, награде града Пожаревца, у нето износу од по 57.120,00 динара и повеље о награди додељују се:

  1. Колесников Димитрију-„Кићи“, дипломираном инжењеру машинства из Пожаревца, ул. Војводе Степе бр. 13;
  2. Туфегџић Горану, фудбалском тренеру из Пожаревца, ул. Др Арчибалда Рајса бр. 10 и
  3. Шеовић Вери, дипломираном инжењеру архитектуре из Пожаревца, ул. Табачка чаршија бр. 8/8.

II

            Поводом Свете Тројице, празника града Пожаревца и славе Пожаревца, повељe града Пожаревца додељују се:

1. Женском рукометном клубу „Пожаревац“ из Пожаревца и

2. Културно-издавачком центру „Српска кућа“ Д.О.О из Пожаревца.

III 

            О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за привреду и финансије Градске управе града Пожаревца.

У Пожаревцу, 14.6.2013. године      Број: 01-06-82

ОДБОР ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА И ПОВЕЉА

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

 ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миомир Илић, дипл. инж. шумарства, с.р.