Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Одлука о додели награда и повеља града Пожаревца

На основу члана 4. и 8. Одлуке о установљењу награде, повеље, звања почасног грађанина и плакете града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/11),

Одбор за додељивање награда и повеља града Пожаревца, на седници од 6. и 8.10.2015. године, донео је

О Д Л У К У

о додели награда и повеља града Пожаревца

I

            Поводом 15. октобра-Дана ослобођења града Пожаревца, награде града Пожаревца, у нето износу од по 60.100,00 динара, и повеље о награди додељују се:

  1. Др Срећку Босићу, директору Опште болнице Пожаревац;
  2. Мирославу Исаковићу, управнику Kазнено-поправног завода за жене и
  3. Весни Пејић, професорки разредне наставе из Пожаревца.

II

            Поводом 15.октобра-Дана ослобођења града Пожаревца, повељe града Пожаревца додељују се:

  1. П.Д.,,Ауто Миркос“Д.О.О. из Пожаревца и
  2. Дувачком оркестру и хору ,,Дунавска лира“ из Костолца.

III

            О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе града Пожаревца.

У Пожаревцу, 6. и 8.10.2015. године      Број: 01-06-175

ОДБОР ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА И ПОВЕЉА

 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА

 ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миомир Илић, дипл. инж. шумарства,с.р.

Подели са другима: Facebook Twitter