Почетак » Обавештења » О Граду
 

Одлука о додели награда и повеља Града Пожаревца

На основу члана 4. и 8. Одлуке о установљењу награде, повеље, звања почасног грађанина и плакете Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/11),

Одбор за додељивање награда и повеља Града Пожаревца, на седници од 7.10.2016. године, донео је

О Д Л У К У

о додели награда и повеља Града Пожаревца

I

            Поводом 15. октобра – Дана ослобођења Града Пожаревца, награде Града Пожаревца у нето износу од по 61.600,00 динара и повеље о награди додељују се:

  1. Кораћ др Миомиру из Београда, директору пројекта ,,Виминацијум“;
  2. Петковић Војиславу, професору музике из Пожаревца и
  3. Ристић Лази, спортском раднику из Пожаревца.

II

            Поводом 15.октобра – Дана ослобођења Града Пожаревца, повељe Града Пожаревца додељују се:

  1. Привредном друштву ,,Маркет- паркет” Д.О.О. у Пожаревцу и
  2. Центру за културу Костолац.

III

            О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе Града Пожаревца.

У Пожаревцу, 7.10.2016. године      Број: 01-06-165

ОДБОР ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА И ПОВЕЉА

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА,

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

Подели са другима: Facebook Twitter