Почетак » Обавештења » О Граду
 

Одлука о додели награда и повеља града Пожаревца

На основу члана 8. Одлуке о установљењу награде, повеље, звања почасног грађанина и плакете града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/11), Одбор за додељивање награда и повеља града Пожаревца, на седници од 28.05.2012. године, донео је

ОДЛУКУ

о додели награда и повеља града Пожаревца

I

Поводом Свете Тројице, празника града Пожаревца и славе Пожаревца, награде града Пожаревца, у нето износу од по 57.930,00 динара и повеље о награди додељују се:

  1. Милошевић Снежани из Пожаревца, директору Агенције „Кодекс“ из Пожаревца;
  2. Плојовић Ћериму из Пожаревца, запосленом у ЈКП „Водовод и канализација“ у Пожаревцу и
  3. Савић др Бојану из Пожаревца.

II

Поводом Свете Тројице, празника града Пожаревца и славе Пожаревца, повеља града Пожаревца додељује се:

  1. Винарији „Живковић“ из Кличевца и
  2. Д.О.О. „Воћни бисери“ из Пожаревца.

III

О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за привреду и финансије Градске управе града Пожаревца.

У Пожаревцу, 28.05.2012. године Број: 01-06-47

ОДБОР ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА И ПОВЕЉА

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миодраг Милосављевић, дипл. правник, с.р.

Подели са другима: Facebook Twitter