Početak » Obaveštenja
 

Odluka o dodeli nagrada zaposlenih u javnom sektoru Grada Požarevca

Na osnovu čl. 28a-28d. Odluke o ustanovljenju nagrada, povelje i drugih javnih priznanja Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 4/19, 10/19 i 13/19), člana 82. Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, broj 10/18, 12/18 ispravka i 10/19) i člana 26. Poslovnika o radu Gradskog veća Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca, br. 1/15,7/15,7/16 i 3/17),

Gradsko veće Grada Požarevca, na sednici od 19. decembra 2019. godine, donelo je

O D L U K U

o dodeli nagrada zaposlenih u javnom sektoru Grada Požarevca

I

            Nagrade zaposlenih u javnom sektoru Grada Požarevca u neto iznosu od po 15.000,00 dinara i povelje o nagradi dodeljuju se i to:

1. Dragoljubu Ćirkoviću, zaposlenom u Javnom preduzeću „Ljubičevo“ u Požarevcu;

2. Gordani Mihajlović, zaposlenoj u Centru za socijalni rad u Požarevcu;

3. Dragani Mišić, zaposlenoj u Službi hitne medicinske pomoći u Požarevcu i

4. Dragani Živanović, zaposlenoj u Gradskoj upravi Grada Požarevca.

II

            O realizaciji ove odluke staraće se Odeljenje za budžet i finansije Gradske uprave Grada Požarevca.

Obrazloženje

              Po zahtevu gradonačelnika Grada Požarevca za dostavu predloga kandidata za dodelu nagradu zaposlenih u javnom sektoru Grada Požarevca br. 09-06-168/2019 od 2. decembra 2019. godine, blagovremeno su do 16. decembra 2019. godine dostavljeni sledeći predlozi zaposlenih i to za:

              Đokić Zvonimira, JP „Toplifikacija“ u Požarevcu, Mišić Draganu, Služba hitne medicinske pomoći u Požarevcu, Gorana Dragutinovića, Centar za kulturu u Požarevcu, dr Draganu Miloradović, Istorijski arhiv u Požarevcu, Gordanu Mihajlović, Centar za socijalni rad u Požarevcu, Dragoljuba Ćirkovića, JP „Ljubičevo“ u Požarevcu, Bobana Martinovića, JKP „Parkiing servis“ u Požarevcu i Draganu Živanović, rukovoditeljku Odeljenja za imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Grada Požarevca.

              Kako se dodeljuju 4 nagrade u javnom sektoru Grada Požarevca i to jedna zaposlenom u javnim preduzećima i javno komunalnim preduzećima čiji je osnivač Grad Požarevca, jedna u ustanovama i Fondaciji čiji je osnivač Grad Požarevac, jedna u Službi hitne medicinske pomoći i jedna u Gradskoj upravi Grada Požarevca, Gradsko veće Grada Požarevca predlaže donošenje odluke kao u dispozitivu.

            Procena finansijskih efekata uticaja akta na budžet Grada Požarevca

Za sprovođenje ovog akta obezbeđena su finansijska sredstva u budžetu Grada Požarevca za 2019. godinu.

 

U Požarevcu, 19. decembra 2019. godine Broj: 09-06-180/2019-29

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK GRADSKOG VEĆA,
GRADONAČELNIK

Bane Spasović, dipl. pravnik, s.r.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter