Почетак » Обавештења
 

Одлука о додели наградe, повеље и плакете Града Пожаревца

На основу чл. 4, 8. и 13. Одлуке о установљењу награде, повеље, звања почасног грађанина и плакете Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/11),

Одбор за додељивање награда и повеља Града Пожаревца, на седници од 2.10.2018. године, донео је

О Д Л У К У

о додели наградe, повеље и плакете Града Пожаревца  

I

            Поводом 15. октобра – Дана ослобођења Града Пожаревца, наградa Града Пожаревца у нето износу од 59.200,00 динара и повељa о награди додељују се:

1. Радивојевић Милији – „Баји“ из Пожаревца.

II

            Поводом 15. октобра – Дана ослобођења Града Пожаревца, повеља Града Пожаревца додељује се:

1. Јавном предузећу „Електропривреда Србије“, Београд.

III

            Поводом 15. октобра – Дана ослобођења Града Пожаревца, плакета  Града Пожаревца додељује се:

1. Селаковић Николи, генералном секретару председника Републике Србије.

IV

            О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

У Пожаревцу, 2.10.2018. године      Број: 09-06-124/18

ОДБОР ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА И ПОВЕЉА

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА,

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р

 

Подели са другима: Facebook Twitter