Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Odluka o izmeni Odluke o dodeli nagrada i povelja grada Požarevca Decision amending the Decision on awards and the Charter of Pozarevac

Na osnovu člana 4. i 8. Odluke o ustanovljenju nagrade, povelje, zvanja počasnog građanina i plakete grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 1/11),

Odbor za dodeljivanje nagrada i povelja grada Požarevca, na sednici od 14.10.2014. godine, doneo je

O D L U K U

o izmeni Odluke o dodeli nagrada i povelja grada Požarevca

I

 

U Odluci o dodeli nagrada i povelja grada Požarevca br. 01-06-145 od 7.10.2014. godine u tački I podtačka 1. koja glasi: „1. Đorđević dr Goranu, načelniku Odeljenja za vanredne situacije u Požarevcu“ briše se.

Dosadašnje podtačke 2. i 3. postaju podtačke 1. i 2.       

II

          O realizaciji ove odluke staraće se Odeljenje za finansije i javne nabavke Gradske uprave grada Požarevca.

U Požarevcu, 14.10.2014. godine      Broj: 01-06-145

 

ODBOR ZA DODELjIVANjE NAGRADA I POVELjA

 GRADA POŽAREVCA

                                                                                                      PREDSEDNIK ODBORA

                                                                                                            GRADONAČELNIK

                                                                                       Miomir Ilić, dipl. inž. šumarstva, s.r.

Na osnovu člana 4. i 8. Odluke o ustanovljenju nagrade, povelje, zvanja počasnog građanina i plakete grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 1/11),

Odbor za dodeljivanje nagrada i povelja grada Požarevca, na sednici od 14.10.2014. godine, doneo je

O D L U K U

o izmeni Odluke o dodeli nagrada i povelja grada Požarevca

I

 

U Odluci o dodeli nagrada i povelja grada Požarevca br. 01-06-145 od 7.10.2014. godine u tački I podtačka 1. koja glasi: „1. Đorđević dr Goranu, načelniku Odeljenja za vanredne situacije u Požarevcu“ briše se.

Dosadašnje podtačke 2. i 3. postaju podtačke 1. i 2.       

II

          O realizaciji ove odluke staraće se Odeljenje za finansije i javne nabavke Gradske uprave grada Požarevca.

U Požarevcu, 14.10.2014. godine      Broj: 01-06-145

 

ODBOR ZA DODELjIVANjE NAGRADA I POVELjA

 GRADA POŽAREVCA

                                                                                                      PREDSEDNIK ODBORA

                                                                                                            GRADONAČELNIK

                                                                                       Miomir Ilić, dipl. inž. šumarstva, s.r.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter