Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Odluka o raspisivanju izbora za članove saveta mesnih zajednica grada Požarevca

Na osnovu člana 28. stav 1. Odluke o mesnim zajednicama („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 8/10-prečišćen tekst), donosim

O D L U K U
o raspisivanju izbora za članove saveta
mesnih zajednica grada Požarevca

1. Raspisujem izbore za članove saveta mesnih zajednica grada Požarevca za 24.3.2013. godine, osim za Mesnu zajednicu „Klenovnik“, Mesnu zajednicu „Ostrovo, Mesnu zajednicu „Petka“ i Mesnu zajednicu „Selo Kostolac“, za koje će izbore raspisati predsednik Skupštine Gradske opštine Kostolac.

2. Rokovi za vršenje izbornih radnji počinju da teku od 4.2.2013. godine.

3. Izbore za članove saveta mesnih zajednica sprovešće organi za sprovođenje izbora na osnovu odredaba Odluke o mesnim zajednicama.

4. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Grada Požarevca, a objaviće se na oglasnim tablama mesnih zajednica, osim za mesne zajednice navedene u tački 1. ove odluke i u sredstvima javnog informisanja.

U Požarevcu, 30.1.2013. godine Broj: 01-013-8

SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK SKUPŠTINE GRADA,

Žarko Pivac, dipl. ekonomista, s.r.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter