Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Odluka o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine Gradske opštine KostolacThe decision to call the election for members of Assembly of City Municipality Kostolac

Na osnovu člana 118. stav 2. i 4. Statuta grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 4/13-prečišćen tekst),   shodno članu 2. stav 2. i članu 8. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 34/10-odluka US i 54/11), donosim

ODLUKU

o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine Gradske opštine Kostolac

  1. Raspisujem izbore za odbornike Skupštine Gradske opštine Kostolac za 15. decembar 2013. godine.
  2. Rokovi za vršenje izbornih radnji počinju da teku od dana stupanja na snagu ove odluke.
  3. Izbore za odbornike Skupštine Gradske opštine sprovešće Izborna komisija Gradske opštine Kostolac u Kostolcu i birački odbori u skladu sa zakonom.
  4. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku grada Požarevca“.

 

U Požarevcu, 30.10.2013. godine   Broj: 01-013-56

 

SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK

Bane Spasović, dipl. pravnik, s.r.

Na osnovu člana 118. stav 2. i 4. Statuta grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 4/13-prečišćen tekst),   shodno članu 2. stav 2. i članu 8. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 34/10-odluka US i 54/11), donosim

ODLUKU

o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine Gradske opštine Kostolac

  1. Raspisujem izbore za odbornike Skupštine Gradske opštine Kostolac za 15. decembar 2013. godine.
  2. Rokovi za vršenje izbornih radnji počinju da teku od dana stupanja na snagu ove odluke.
  3. Izbore za odbornike Skupštine Gradske opštine sprovešće Izborna komisija Gradske opštine Kostolac u Kostolcu i birački odbori u skladu sa zakonom.
  4. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku grada Požarevca“.

 

U Požarevcu, 30.10.2013. godine   Broj: 01-013-56

 

SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK

Bane Spasović, dipl. pravnik, s.r.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter