Почетак » Обавештења » О Граду
 

Одлука о расписивању избора за одборнике Скупштине Градске општине КостолацThe decision to call the election for members of Assembly of City Municipality Kostolac

На основу члана 118. став 2. и 4. Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13-пречишћен текст),   сходно члану 2. став 2. и члану 8. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/11), доносим

ОДЛУКУ

о расписивању избора за одборнике Скупштине Градске општине Костолац

  1. Расписујем изборе за одборнике Скупштине Градске општине Костолац за 15. децембар 2013. године.
  2. Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на снагу ове одлуке.
  3. Изборе за одборнике Скупштине Градске општине спровешће Изборна комисија Градске општине Костолац у Костолцу и бирачки одбори у складу са законом.
  4. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику града Пожаревца“.

 

У Пожаревцу, 30.10.2013. године   Број: 01-013-56

 

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

На основу члана 118. став 2. и 4. Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13-пречишћен текст),   сходно члану 2. став 2. и члану 8. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/11), доносим

ОДЛУКУ

о расписивању избора за одборнике Скупштине Градске општине Костолац

  1. Расписујем изборе за одборнике Скупштине Градске општине Костолац за 15. децембар 2013. године.
  2. Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на снагу ове одлуке.
  3. Изборе за одборнике Скупштине Градске општине спровешће Изборна комисија Градске општине Костолац у Костолцу и бирачки одбори у складу са законом.
  4. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику града Пожаревца“.

 

У Пожаревцу, 30.10.2013. године   Број: 01-013-56

 

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

Подели са другима: Facebook Twitter