Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Značajne odluke Gradskog veća

Na 78. sednici Gradskog veća, doneto je obilje odluka od kojih izdvajamo sledeće.

Osnovnoj školi „Kralj Aleksandar Prvi“ odobrena su dodatna novčana sredstva radi organizacije Republičkog takmičenja iz geografije u iznosu od 117.000 dinara.

Dodeljen je stan u Uzun Mirkovoj ulici socijalno ugroženoj porodici Nehata Kajtazija.

Pošto je grad Požarevac konkurisao kod ministarstva nadležnog za ljudska i manjinska prava, od koga je dobijeno 1,9 miliona dinara za nadogradnju vozila namenjenog deci ometenoj u razvoju, potrebno da se doda je još oko 406.000 dinara kako bi bio upotpunjen neophodan iznos za vozilo koje je prošle godine, takođe, sufinansirao grad Požarevac.

Prihvaćen je predlog kolektivnog ugovora sa sindikatom zaposlenih u Gradskoj upravi tako da će ovih dana gradonačelnik, po ovlašćenju, potpisati ovaj kolektivni ugovor.

Članovi Veća su dali saglasnost za zaključenje ugovora o zajedničkom ulaganju u izgradnju prve faze toplifikacije naselja Ćirikovac ukupne vrednosti od oko 20 miliona dinara a sredstva će biti izdvojena budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine od 9 miliona, iz budžeta grada preko 10 miliona i iz sredstava stanovnika Mesne zajednice Ćirikovac čija participacija iznosi 1.125.000 dinara.

U Kobalovoj ulici bilo je velikih problema oštećenja objekata od podzemnih voda. Data je saglasnost da se nadoknadi šteta koju je pretrpelo 10 domaćinstava. Šezdeset odsto će izdvojiti PD TEKO od oko 2,2 miliona dinara, 30 procenata će dati Hidroelektrana „Đerdap“ u iznosu od 1.123.000 i grada Požarevac 10 odsto od 374.000 dinara.

Kada je Požarevac dobio priznanje od republičke Agencije za javne nabavke, kao jedan od najuspešnijih u Srbiji, najavljena je izrada nove sistematizacije radnih mesta u Gradskoj upravi radi formiranja posebnog Odelenja za javne nabavke. Članovi Veća su doneli tu odluku, odredili načelnika 7 izvršilaca, koji će biti preraspoređeni u okviru same uprave i posebno edukovani i obučeni. Novo Odelenje će biti formirano do kraja tekuće budžetske godine pa će od naredne sve javne nabavke biti rađene objedinjeno za sve korisnike budžeta pri čemu se očekuju prilične uštede i veća efikasnost u ovoj oblasti.

Data je saglasnost Agrarnom fondu za subvencije namenjene izradi Biznis plana za poljoprivredne proizvođače od bezmalo 200.000 dinara kao i posebnu subvenciju za edukaciju u proizvodnji organske proizvodnje od 100.000 dinara. Takođe je data i saglasnost za predstavljanje Agrarnog fonda grada Požarevca na 79. Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu kome će, po tradiciji, o trošku Grada, prisustvovati brojni zemljoradnici iz našeg kraja.

Na osnovu predloga Direktorata civilnog vazduhoplovstva republike Srbije, članovi lokalnog parlamenta su odredili lokaciju budućeg heliodroma u ulici Đure Đakoviaća nadomak nekadašnje Fabrike šećera.

Pošto je došlo do velikog poskupljenja graćevinskog materijala u oblasti putogradnje pa su nabavke u poslednje vreme bile ugrožene jer su nedostajala sredstva koja su bila ranije planirana. Veće je odobrilo dodatna sredstva, pošto su radovi već u punom jeku, u iznosu od 1.445.000 dinara kako bi bila realizovana izgradnja puteva prema naseljima: Brežanu, Ćirikovacu, Kasidolu, Poljani, Barama, Bubušincu i Trnjanu.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter