Početak » Aktuelno » O Gradu » Projekat "Upravljanje imovinom - korist za sve"
 

Održana obuka za procenu vrednosti nekretnina u javnoj svojiniTraining for assessing the value of property in public ownership

 U četvrtak. 17. jula, u Požarevcu je održana obuka za procenu vrednosti nekretnina. Obuka je organizovana i sprovedena u okviru projekta ,,Upravljanje imovinom-korist za sve’’, koji finansira Delegacija Evropske Unije kroz grant šemu programa ,,Exchange 4’’, a čiji korisnici su grad Požarevac, kao vodeći partner i još šest partnerskih opština: Velika Plana, Žagubica, Kučevo, Veliko Gradište, Petrovac na Mlavi i Golubac.

obuka_procena_vrednosti_1

Polaznici obuke (njih 50-toro) bili su zaposleni u javnim preduzećima, Opštinskim i Gradskoj upravi, a iz ekonomskog, saobraćajnog i građevinskog sektora.

Cilj je bio obučavanje zaposlenih za procenu građevinske, tržišne i knjigovodstvene vrednosti imovine u javnoj svojini, kao i upoznavanje sa novim standardima i metodama pri određivanju vrednosti nekretnina. Korisnici Projekta, na osnovu sopstvenih resursa i uz ekspertsku pomoć, izvršiće procenu vrednosti evidentirane imovine u javnoj svojini (građevinske parcele, poslovne i stambene objekte, stanove, površine javne namene:ulice, parkove, skverove, zelene površine, nekategorisane i kategorisane puteve, infrastrukturne objekte i dr.), a sve u cilju uspostavljanja novog savremenog i uređenog sistema za upravljanje imovinom.

obuka_procena_vrednosti_2

Na osnovu ovakvog evidentiranja i određivanja vrednosti imovine, planirano je formiranje baza podataka, koja će služiti za efikasno upravljanje imovinom, povećanje prihoda lokalne samouprave, povećanje transparentnosti u rentiranju i stavljanju u promet nepokretnosti, uvođenju pravne regulative, bolje održavanje objekata i površina, kao i planiranju razvoja, izgradnje i rekonstrukcije, a na osnovu ažurnih podataka o stanju objekata i infrastrukture.

exchange4

Thursday, July 17th, Pozarevac held training for assessing the value of real estate. The training was organized and conducted under the project „asset-benefit for all“, funded by the Delegation of the European Union through a grant scheme program, „Exchange 4“, whose users are Pozarevac town as a leading partner and six other partner municipalities : Velika Plana, Žagubica, Kučevo, Veliko Gradište, Petrovac na Mlavi and Golubac.

obuka_procena_vrednosti_1

Trainees (50 of them) were employed in the public sector, municipal and city administration, and the economic, transportation and construction sectors.

The aim was to train employees for the assessment of construction, market-to-book value of assets in public ownership, as well as the introduction of new standards and methods for determining the value of property. Beneficiaries of the Project, based on its own resources and with the expert help, shall assess the value of recorded assets in public ownership (building lots, commercial and residential buildings, apartments, areas of public use: streets, parks, squares, green areas, categorized and uncategorized roads, infrastructure facilities, etc..), with the aim of establishing a new modern and developed a system for asset management.

obuka_procena_vrednosti_2

Based on this record and determining the value of the property, planned to establish a database that will be used for the efficient management of assets, increase local government revenues, increase transparency in the renting and marketing of real estate, the introduction of legislation, better maintenance of facilities and areas, as well as development planning, construction and reconstruction, based on updated information on the status of facilities and infrastructure.

exchange4

Podeli sa drugima: Facebook Twitter