Početak » Aktuelno
 

Održana sednica Regionalne razvojne agencije „Braničevo-Podunavlje“

Na sednici je usvojen Izveštaj o radu RRA za prošlu godinu u kojoj je dobijena i akreditacija od Ministarstva privrede za naredne četiri godine. Agencija je izvršavala svoje poslove koji su vezani za jačanje kapaciteta lokalnih samouprava, pisanja projekata (međunarodnih i regionalnih), rad sa privrednicima, deljenja informacija, promocije, obuke, konsalting usluge i monitoring.

U plan rada za 2017. godinu staviće se akcenat na formiranje međuopštinskih radnih grupa u cilju bolje i zajedničke saradnje, izrade lokalnih i regionalnih strategija, čiji zadatak treba da bude unapređenje ljudskih resursa lokalnih samouprava i edukacija radnika.

Zadatak je da se u narednom periodu stavi akcenat na proizvodnju organske hrane, zdrav turizam (zbog očuvane životne sredine), energetske efikasnosti i izgradnja zajedničke socijalne infrastrukture lokalnih samouprave.

Agencija Braničevo-Podunavlje će nastaviti sa praćenjem konkursa kod svih evropskih fondova koji se tiču projekata ruralnog razvoja, poljoprivrede i drugih oblasti. Posebna pažnja biće stavljenja na razvoj turizma i izradi lokalnih strategija i bez tih strategija neće se moći konkurisati kod Ministarstva turizma za sredstva za investiranje u razvoj turističkih potencijala.

Sednicom je predsedavao predsednik Skupštine agencije, gradonačelnik Grada Požarevca Bane Spasović.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter