Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Održana sednica Skupštine Grada Požarevca

Odbornici Skupštine Grada Požarevca usvojili su drugi rebalans budžeta koji sada iznosi oko 6,2 milijardi dinara.

Na ovom zasedanju, između ostalih tačaka, odbornici su usvojili novi Statut Grada Požarevca, dopunu programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Požarevca za 2018. godinu, usvojeni su i rebalansi javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Požarevac.

Gradonačelnik Grada Požarevca je o potrebama za rebalans izjavio sledeće:

Bane Spasović

„Potreba za rebalansom budžeta grada Požarevca usledila je zbog usaglašavanja prihoda i primanja po osnovu uključivanja više ostvarenog u odnosu na planirani prihod u 2018. godini od naknade za emisiju SO2 i NO2 praškastih materijala, kao i odloženog otpada u iznosu od oko 145 miliona dinara. Smanjeni su planirani prihodi od naknade za korišćenje mineralnih sirovina od 30 miliona dinara, zbog slabije ostvarenog prihoda od 1. januara do 30.septembra i procene njegovog ostvarenja do kraja 2018. godine. Uvećanja ostalih prihoda u korist nivoa gradova u iznosu od oko 61 miliona dinara koje je na račun MZ „Drmno“ po presudi suda uplatilo JP „Elektroprivreda Srbije“, Ogranak „TE-KO“ Kostolac. Uvećani su i prihodi od davanja u zakup, odnosno, korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste opštine i indirektni korisnici njihovih budžeta u iznosu od oko 117 miliona dinara. Izvršene su promene u veličinama planiranih ostalih tekućih prihoda i primanja na osnovu izvršenja u periodu od 1. januara do 30. septembra. Izvršena je i korekcija iznosa neraspoređenog viška prihoda ranijih godina u iznosu od oko 330 miliona dinara”.

Bojan Ilić

Bojan Ilić, predsednik požarevačkog parlamenta, je o novom statutu Grada Požarevca istakao da je on donet usklađen sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i da tu nema nekih velikih novina, ali da je Požarevac jedan od prvih gradova u Srbiji koji je usvojio Statut. Ilić je još dodao da se sada bolje definiše način raspisivanja i odvijanja izbora za Savete mesnih zajednica.

Odbornici Skupštine grada Požarevca usvojili su izmenu i dopunu odluke o ostavrivanju prava na naknadu za vantelesnu oplodnju. Ovom odlukom se otvara mogućnost da parovi koji su već koristili podsticaje iz lokalnog budžeta kod prvog deteta, to mogu i kod dobijanja drugog deteta vantelesnom oplodnjom. Doneta je i odluka o formiranju Saveta za zdravlje Grada Požarevca.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter