Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Održana Smotra folklornih ansambala SrbijeHeld the Festival of Folklore Ensembles of Serbia

Izvanredan doprinos negovanju tradicije

Tradicionalna Smotra folklornih ansambala Srbije, održana u selu Kličevcu, nastavila je da pruža izvanredan doprinos očuvanju tradicije i izvornog narodnog stvaralaštva. Manifestacija koja je 16. po redu održana je pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i Grada Požarevca a u organizaciji Saveza amatera Srbije, Centra za kulturu Požarevac i Mesne zajednice Kličevac u stiškoj ravnici i naselju u kome se rodio i živeo proslavljeni vojvoda iz Prvog srpskog ustanka Milenko Stojković. Zahvaljujući devojkama i momcima, narodnoj nošnji, pesmi i igri, starije generacije su se još jednom vratile u prošlost a mlađi su imali priliku da se upoznaju kako je nekada bilo. Na smotri je učestvovalo deset odabranih kulturno-umetničkih društava iz cele Srbije. Ovogodišnji SFAS otvorila je predsednica Organizacionog odbora i direktorka Privrednog društva „Rekultivacija i ozelenjavanje“ Kostolac Nataša Savić, istakavši da je zadovoljna kvalitetom učesnika, kao i brojem posetilaca manifestacije.

– Drago mi je što je Mesna zajednica Kličevac, uspela da spase folklor od zaborava i da ovu manifestaciju, na ovim medonosnim livadama, među čokotima i voćnjacima, organizuje već 16 godinu zaredom, rekla je Nataša Savić.

Članovi Organizacionog odbora, potrudili su se da i ovogodišnja Smotra, kao i sve njene predhodnice, budu dobro organizovana.

Predsednik Mesne zajednice Kličevac Novica Arsić, obraćajući se gostima, među kojima su bili zamenica gradonačelnika Vukica Vasić i predsednik Skupštine grada Požarevca Žarko Pivac, poručio je da SFAS predstavlja idealnu priliku da se mladi i stari upoznaju, druže, uživaju, i da kroz foklorne igre i pesme, sačuvaju i održe srpsku tradiciju i kulturu.

Pobednik 16. Smotre foklornih ansambala Srbije i dobitnik zlatne plakete je KUD „Bačko dobro polje“ iz opštine Vrbas, drugo mesto i srebrnu plaketu, osvojio je KUD „Dukat“ iz Simićeva, dok je trećeplasirani, dobitnik bronzane plakete, KUD „Vlastimir Živković“ iz Batuše.

Nagrade su uručili predsednica Organizacionog odbora SFAS-a Nataša Savić, predsednik Mesne zajednice Kličevac Novica Arsić i sekretar Saveza amatera Srbije, Stojan Boškov.

Sponzori ovogodišnje manifestacije su PD „TE-KO Kostolac“, PD „RIO“ Kostolac i PD „Autotransport“.

Outstanding contribution to fostering the tradition

Traditional Serbian folk dance Festival, held in the village Klicevac, continued to provide an outstanding contribution to the preservation of tradition and original folk art. The event, which is 16 the order was held under the auspices of the Ministry of Culture and the City of Pozarevac in Serbia organized by the Amateur Association, the Center for Culture in Pozarevac and the local community Klicevac in the valley and the village where he was born and lived the celebrated commander of the First Serbian Uprising – Milenko Stojkovic. Thanks to guys and girls, national costume, song and dance, the older generation are once again returning to the past and the younger had the opportunity to learn about how they used to. At the festival was attended by ten selected cultural and artistic societies from all over Serbia. This year SFAS opened a president of the Organizing Committee and Director of the Company „Reclamation and greening“ Kostolac – Natasa Savic, pointing out that the participants satisfied with the quality and number of visitors the event.

– I am glad that the local community Klicevac, managed to rescue from oblivion and folklore to this event, for the honey meadows, among the grapevines and orchards, organized for 16 years now, said Natasa Savic.

Members of the Organizing Committee, have tried to this year’s Festival  be well organized.

The president of the local community Klicevac Novica Arsic, addressing the guests, among whom were Deputy Mayor Vukica Vasic and President of the City Council in Pozarevac Zarko Pivac, said that SFAS is an ideal opportunity to young and old to meet, socialize, enjoy, and through folklore games and songs, preserve and maintain the Serbian tradition and culture.

Winner of 16th Serbian folklore ensemble festivals and won the gold plaque Artistic Association „Backo well field“ from the municipality of Vrbas, second place and silver medal, won the Artistic Association „Dukat“ from Simicevo, while the third place winner of the bronze plaques, Artistic Association „Vlastimir Zivkovic“ from Batusa.

The awards were presented by President of the Organizing Committee of SFAS-Natasa Savic, president of the local community Klicevac Novica Arsic and Secretary Amateur Association of Serbia, Stojan Boskov.

Sponsors of this year’s event are PD „TE-KO Kostolac“,  PD „RIO“ Kostolac and PD „Autotransport“.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter