Почетак » Актуелно » О Граду
 

Одржана Смотра фолклорних ансамбала СрбијеHeld the Festival of Folklore Ensembles of Serbia

Изванредан допринос неговању традиције

Традиционална Смотра фолклорних ансамбала Србије, одржана у селу Кличевцу, наставила је да пружа изванредан допринос очувању традиције и изворног народног стваралаштва. Манифестација која је 16. по реду одржана је под покровитељством Министарства културе и Града Пожаревца а у организацији Савеза аматера Србије, Центра за културу Пожаревац и Месне заједнице Кличевац у стишкој равници и насељу у коме се родио и живео прослављени војвода из Првог српског устанка Миленко Стојковић. Захваљујући девојкама и момцима, народној ношњи, песми и игри, старије генерације су се још једном вратиле у прошлост а млађи су имали прилику да се упознају како је некада било. На смотри је учествовало десет одабраних културно-уметничких друштава из целе Србије. Овогодишњи СФАС отворила је председница Организационог одбора и директорка Привредног друштва „Рекултивација и озелењавање“ Костолац Наташа Савић, истакавши да је задовољна квалитетом учесника, као и бројем посетилаца манифестације.

– Драго ми је што је Месна заједница Кличевац, успела да спасе фолклор од заборава и да ову манифестацију, на овим медоносним ливадама, међу чокотима и воћњацима, организује већ 16 годину заредом, рекла је Наташа Савић.

Чланови Организационог одбора, потрудили су се да и овогодишња Смотра, као и све њене предходнице, буду добро организована.

Председник Месне заједнице Кличевац Новица Арсић, обраћајући се гостима, међу којима су били заменица градоначелника Вукица Васић и председник Скупштине града Пожаревца Жарко Пивац, поручио је да СФАС представља идеалну прилику да се млади и стари упознају, друже, уживају, и да кроз фоклорне игре и песме, сачувају и одрже српску традицију и културу.

Победник 16. Смотре фоклорних ансамбала Србије и добитник златне плакете је КУД „Бачко добро поље“ из општине Врбас, друго место и сребрну плакету, освојио је КУД „Дукат“ из Симићева, док је трећепласирани, добитник бронзане плакете, КУД „Властимир Живковић“ из Батуше.

Награде су уручили председница Организационог одбора СФАС-а Наташа Савић, председник Месне заједнице Кличевац Новица Арсић и секретар Савеза аматера Србије, Стојан Бошков.

Спонзори овогодишње манифестације су ПД „ТЕ-КО Костолац“, ПД „РИО“ Костолац и ПД „Аутотранспорт“.

Outstanding contribution to fostering the tradition

Traditional Serbian folk dance Festival, held in the village Klicevac, continued to provide an outstanding contribution to the preservation of tradition and original folk art. The event, which is 16 the order was held under the auspices of the Ministry of Culture and the City of Pozarevac in Serbia organized by the Amateur Association, the Center for Culture in Pozarevac and the local community Klicevac in the valley and the village where he was born and lived the celebrated commander of the First Serbian Uprising – Milenko Stojkovic. Thanks to guys and girls, national costume, song and dance, the older generation are once again returning to the past and the younger had the opportunity to learn about how they used to. At the festival was attended by ten selected cultural and artistic societies from all over Serbia. This year SFAS opened a president of the Organizing Committee and Director of the Company “Reclamation and greening” Kostolac – Natasa Savic, pointing out that the participants satisfied with the quality and number of visitors the event.

– I am glad that the local community Klicevac, managed to rescue from oblivion and folklore to this event, for the honey meadows, among the grapevines and orchards, organized for 16 years now, said Natasa Savic.

Members of the Organizing Committee, have tried to this year’s Festival  be well organized.

The president of the local community Klicevac Novica Arsic, addressing the guests, among whom were Deputy Mayor Vukica Vasic and President of the City Council in Pozarevac Zarko Pivac, said that SFAS is an ideal opportunity to young and old to meet, socialize, enjoy, and through folklore games and songs, preserve and maintain the Serbian tradition and culture.

Winner of 16th Serbian folklore ensemble festivals and won the gold plaque Artistic Association “Backo well field” from the municipality of Vrbas, second place and silver medal, won the Artistic Association “Dukat” from Simicevo, while the third place winner of the bronze plaques, Artistic Association “Vlastimir Zivkovic” from Batusa.

The awards were presented by President of the Organizing Committee of SFAS-Natasa Savic, president of the local community Klicevac Novica Arsic and Secretary Amateur Association of Serbia, Stojan Boskov.

Sponsors of this year’s event are PD “TE-KO Kostolac”,  PD “RIO” Kostolac and PD “Autotransport”.

Подели са другима: Facebook Twitter