Почетак » Обавештења » Конкурси
 

ОГЛАС за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Пожаревцу

Расписује се оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини по условима другог круга у граду Пожаревцу дана 07.07.2022. године.

 ОГЛАС за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Пожаревцу

Поступак јавног надметања спроводи се електронским путем, преко веб – апликације за спровођење јавног надметања кoја се налази на званичној презентацији Управе за пољопривредно земљиште https://gp.upz.minpolj.gov.rs/inzemBid