Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Okružni načelnici gosti PožarevcaDistrict chiefs as guests Pozarevac

Jedinstveni na zajedničkom zadatku

Načelnici šest okruga i predstavnici Vlade Srbije sastali su se u Požarevcu da razgovaraju o prekograničnoj saradnji sa Rumunijom i mogućnostima zajedničkog pristupa sredstvima IPA fondova Evropske unije. Ovo je bio drugi sastanak Radnog tima za koordinaciju aktivnosti oko uključivanja u procese pristupa IPA fondovima. Sastanku su prisustvovali načelnici Braničevskog, Podunavskog, Borskog i tri banatska okruga.

Okruzni_nacelnici_04

Na sastanku su dogovoreni dalji koraci u konkurisanju za IPA fondove do 2020. godine, gde su predvidjena sredstva u iznosu od 75 miliona evra.

-Ovde je jedinstvo vlasti: lokalne, okružne, pokrajinske i republičke vlasti – evidentno u punom smislu. Svi su angažovani na istom poslu – privlačenje što više novca za investicije od značaja za naše gradjane“, rekao je načelnik Braničevskog okruga i domaćin ovog sastanka Aleksandar Djokić i napomenuo da će ova radna grupa u narednom periodu odrediti prioritete među projektima koji su danas predloženi i da očekuje da iz IPA fondova  budu obezbedjena sredstva  za sprovodjenje vrlo važnih infrastukturnih projekata.

Načelnici šest okruga na zajedničkom zadatku Načelnici šest okruga na zajedničkom zadatku.

-U periodu do 2020. godine biće na raspolaganju 75 miliona evra, a koliko će koji okrug dobiti zavisi od kvaliteta programa koje ponudi i sposobnosti da nadje partnera na rumunskoj strani koji će za taj program biti zainzteresovan“, kaže Djokić.

Okruzni_nacelnici_03

Prednost će imati projekti koji se odnose na otvaranje novih radnih mesta, unapredjenje zaštite životne sredine, vanredne situacije, privrednu saradnju, saradnju univerziteta i fakulteta i turizam. Sastanku je prisustvovao i državni sekretar u Ministrstvu za državnu upravu i lokanu samoupravu Ivan Bošnjak koji je istakao da ovakva aktivnost može biti primer i drugim upravnim okruzima na teritoriji Srbije, kako da ostvare što veći uspeh u saradnji svako sa svojim susedima – članicama Evropske unije.

Okruzni_nacelnici_02Unique to the common task

The heads of the six districts and representatives of the Government of Serbia met in Pozarevac to discuss cross-border cooperation with Romania and the possibilities of a common approach to the IPA funds of the European Union. This was the second meeting of the Task Team to coordinate activities regarding the processes of access to IPA funds. The meeting was attended by the heads of the Braničevski, Danube, Bor and three Banat districts.

Okruzni_nacelnici_04

The meeting agreed further steps in applying for IPA funds until 2020, where the projected funding in the amount of 75 million euros.

-Here’s Unity government: local, district, provincial and national government – evident in the full sense. All are engaged in the same business – attracting more money for investments of importance to our citizens, „said Mayor of Branicevo districts and host of the meeting Aleksandar Djokic and noted that this working group in the coming period prioritize projects that are now proposed and it is expected that IPA funds are secured funding to implement the very important infrastructural projects.

The heads of the six districts in the common task of Mayors six districts on a common task.

-In The period up to 2020 will be available to 75 million euros, and how to get the district depends on the quality of programs offered and the ability to find a partner for the Romanian side who will be interested in this program, „said Djokic.

Okruzni_nacelnici_03

Prednost će imati projekti koji se odnose na otvaranje novih radnih mesta, unapredjenje zaštite životne sredine, vanredne situacije, privrednu saradnju, saradnju univerziteta i fakulteta i turizam. Sastanku je prisustvovao i državni sekretar u Ministrstvu za državnu upravu i lokanu samoupravu Ivan Bošnjak koji je istakao da ovakva aktivnost može biti primer i drugim upravnim okruzima na teritoriji Srbije, kako da ostvare što veći uspeh u saradnji svako sa svojim susedima – članicama Evropske unije.

Okruzni_nacelnici_02

Podeli sa drugima: Facebook Twitter