Почетак » Актуелно » О Граду
 

Окружни начелници гости ПожаревцаDistrict chiefs ас guests Pozarevac

Јединствени на заједничком задатку

Начелници шест округа и представници Владе Србије састали су се у Пожаревцу да разговарају о прекограничној сарадњи са Румунијом и могућностима заједничког приступа средствима ИПА фондова Европске уније. Ово је био други састанак Радног тима за координацију активности око укључивања у процесе приступа ИПА фондовима. Састанку су присуствовали начелници Браничевског, Подунавског, Борског и три банатска округа.

Okruzni_nacelnici_04

На састанку су договорени даљи кораци у конкурисању за ИПА фондове до 2020. године, где су предвидјена средства у износу од 75 милиона евра.

-Овде је јединство власти: локалне, окружне, покрајинске и републичке власти – евидентно у пуном смислу. Сви су ангажовани на истом послу – привлачење што више новца за инвестиције од значаја за наше градјане“, рекао је начелник Браничевског округа и домаћин овог састанка Александар Дјокић и напоменуо да ће ова радна група у наредном периоду одредити приоритете међу пројектима који су данас предложени и да очекује да из ИПА фондова  буду обезбедјена средства  за спроводјење врло важних инфрастуктурних пројеката.

Начелници шест округа на заједничком задатку Начелници шест округа на заједничком задатку.

-У периоду до 2020. године биће на располагању 75 милиона евра, а колико ће који округ добити зависи од квалитета програма које понуди и способности да надје партнера на румунској страни који ће за тај програм бити заинзтересован“, каже Дјокић.

Okruzni_nacelnici_03

Предност ће имати пројекти који се односе на отварање нових радних места, унапредјење заштите животне средине, ванредне ситуације, привредну сарадњу, сарадњу универзитета и факултета и туризам. Састанку је присуствовао и државни секретар у Министрству за државну управу и локану самоуправу Иван Бошњак који је истакао да оваква активност може бити пример и другим управним окрузима на територији Србије, како да остваре што већи успех у сарадњи свако са својим суседима – чланицама Европске уније.

Okruzni_nacelnici_02Unique to the common task

The heads of the six districts and representatives of the Government of Serbia met in Pozarevac to discuss cross-border cooperation with Romania and the possibilities of a common approach to the IPA funds of the European Union. This was the second meeting of the Task Team to coordinate activities regarding the processes of access to IPA funds. The meeting was attended by the heads of the Braničevski, Danube, Bor and three Banat districts.

Okruzni_nacelnici_04

The meeting agreed further steps in applying for IPA funds until 2020, where the projected funding in the amount of 75 million euros.

-Here’s Unity government: local, district, provincial and national government – evident in the full sense. All are engaged in the same business – attracting more money for investments of importance to our citizens, “said Mayor of Branicevo districts and host of the meeting Aleksandar Djokic and noted that this working group in the coming period prioritize projects that are now proposed and it is expected that IPA funds are secured funding to implement the very important infrastructural projects.

The heads of the six districts in the common task of Mayors six districts on a common task.

-In The period up to 2020 will be available to 75 million euros, and how to get the district depends on the quality of programs offered and the ability to find a partner for the Romanian side who will be interested in this program, “said Djokic.

Okruzni_nacelnici_03

Предност ће имати пројекти који се односе на отварање нових радних места, унапредјење заштите животне средине, ванредне ситуације, привредну сарадњу, сарадњу универзитета и факултета и туризам. Састанку је присуствовао и државни секретар у Министрству за државну управу и локану самоуправу Иван Бошњак који је истакао да оваква активност може бити пример и другим управним окрузима на територији Србије, како да остваре што већи успех у сарадњи свако са својим суседима – чланицама Европске уније.

Okruzni_nacelnici_02

Подели са другима: Facebook Twitter