Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Osam novih kancelarija za izvršenje alternativnih sankcija u SrbijiEight new offices for the execution of alternative sanctions

Ministar pravde i državne uprave, Nikola Selaković, potpisao je Memorandum  o saradnji u izvršenju alternativnih sankcija sa gradonačelnicima i predstavnicima osam gradova u Srbiji a, u ime grada Požarevca, potpisnik je bio zamenik gradonačelnika Miodrag Stepanović.

Sistem za izvršenje krivičnih sankcija, a u okviru njega i sistem za izvršenje alternativnih sankcija, predstavlja jednu od bitnijih karika u sistemu pravosuđa, rekao je Selaković prilikom potpisivanja Memoranduma sa predstavnicima gradova Pančeva, Smedereva, Požarevca, Leskovca, Sremske Mitrovice, Čačka, Zrenjanina i Užica. Selaković je naveo da sistem za izvršenje alternativnih sankcija zauzima veoma važno mesto u daljoj reformi pravosuđa, koja je definisana novom Strategijom koja je usvojena u Narodnoj skupštini, kao i u Nacrtu strategije sistema izvršenja krivičnih sankcija, koji je pre mesec dana predstavljen javnosti. Selaković je naglasio da unapređenje sistema alternativnih sankcija ima svoje višestruke prednosti, kako za one koji tu kaznu izdržavaju, tako i za sveukupno društvo.

PoMisa1

-Alternativnim sankcijama izbegavaju se negativni efekti zatvaranja, a vidi doprinos društvu onoga ko je osuđen čime se doprinosi vraćanju u društvo osuđenika i ostvaruju značajne uštede u budžetu Republike Srbije, rekao je Selaković.

Takođe, on je dodao da će se usvajanjem Predloga novog Zakona o prekršajima i početkom njegove primene stvoriti uslovi za mnogo širu primenu alternativnih sankcija, jer će prekršajni sudovi moći da izriču kazne rada u javnom interesu, što će dodatno rasteretiti zatvorske kapacitete i doprineti smanjenju troškova. Poredeći iskustva drugih zemalja u primeni alternativnih sankcija, ministar Selaković je istakao da evropski trend ukazuje na mnogo veći broj izrečenih alternativnih sankcija u odnosu na zatvorske kazne, a kao primer naveo je Veliku Britaniju u kojoj je 86.000 ljudi osuđeno na kaznu zatvora, a pod alternativne sankcije potpada preko 230.000 ljudi.

nove_kancelarije

Trenutno postoji 7 kancelarija za izvršenje alternativnih sankcija, a današnjim potpisivanjem Memoranduma o saradnji, dobićemo novih 8 kacelarija što će doprineti širenju sistema alternativnih sankcija u Srbiji, rekao je na kraju ministar Selaković.Ministar pravde i državne uprave, Nikola Selaković, potpisao je Memorandum  o saradnji u izvršenju alternativnih sankcija sa gradonačelnicima i predstavnicima osam gradova u Srbiji a, u ime grada Požarevca, potpisnik je bio zamenik gradonačelnika Miodrag Stepanović.

Sistem za izvršenje krivičnih sankcija, a u okviru njega i sistem za izvršenje alternativnih sankcija, predstavlja jednu od bitnijih karika u sistemu pravosuđa, rekao je Selaković prilikom potpisivanja Memoranduma sa predstavnicima gradova Pančeva, Smedereva, Požarevca, Leskovca, Sremske Mitrovice, Čačka, Zrenjanina i Užica. Selaković je naveo da sistem za izvršenje alternativnih sankcija zauzima veoma važno mesto u daljoj reformi pravosuđa, koja je definisana novom Strategijom koja je usvojena u Narodnoj skupštini, kao i u Nacrtu strategije sistema izvršenja krivičnih sankcija, koji je pre mesec dana predstavljen javnosti. Selaković je naglasio da unapređenje sistema alternativnih sankcija ima svoje višestruke prednosti, kako za one koji tu kaznu izdržavaju, tako i za sveukupno društvo.

PoMisa1

-Alternativnim sankcijama izbegavaju se negativni efekti zatvaranja, a vidi doprinos društvu onoga ko je osuđen čime se doprinosi vraćanju u društvo osuđenika i ostvaruju značajne uštede u budžetu Republike Srbije, rekao je Selaković.

Takođe, on je dodao da će se usvajanjem Predloga novog Zakona o prekršajima i početkom njegove primene stvoriti uslovi za mnogo širu primenu alternativnih sankcija, jer će prekršajni sudovi moći da izriču kazne rada u javnom interesu, što će dodatno rasteretiti zatvorske kapacitete i doprineti smanjenju troškova. Poredeći iskustva drugih zemalja u primeni alternativnih sankcija, ministar Selaković je istakao da evropski trend ukazuje na mnogo veći broj izrečenih alternativnih sankcija u odnosu na zatvorske kazne, a kao primer naveo je Veliku Britaniju u kojoj je 86.000 ljudi osuđeno na kaznu zatvora, a pod alternativne sankcije potpada preko 230.000 ljudi.

nove_kancelarije

Trenutno postoji 7 kancelarija za izvršenje alternativnih sankcija, a današnjim potpisivanjem Memoranduma o saradnji, dobićemo novih 8 kacelarija što će doprineti širenju sistema alternativnih sankcija u Srbiji, rekao je na kraju ministar Selaković.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter