Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Osobe sa invaliditetom priredile prodajnu izložbu

Udruženje za negovanje zdravih stilova života „Veritas“ (u daljem tekstu: Udruženje Veritas) je neprofitna, nevladina organizacija građana koja u Požarevcu postoji i radi od 2005. god., gde je i sprovodila niz humanitarnih i volonterskih akcija u cilju podrške i pomoći osobama sa invaliditetom, a takođe bila je i realizator nekoliko projekta koji su se odnosili na prevazilaženje arhitektonskih barijera (izrada rampe za OSI u Domu zdravlja Požarevac i Opštoj bolnici Požarevac).

prodajna_izlozba

 

U svom dosadašnjem radu intezivno se zalagala za proširenje ponude dnevnih usluga u lokalnoj zajednici koje su namenjene osobama sa invaliditetom. Na Konkursu raspisanom od strane organizacije „Forum mladih sa invaliditetom“, Udruženje Veritas je dobilo mandat da sprovodi aktivnosti u okviru Projekta „Dnevni boravak za odrasle osobe sa invaliditetom“, a čitav projekat podržan je i od strane Grada Požarevca u vidu potpisanog Memoranduma o saradnji. Projekat se sprovodi u partnerstvu sa Društvom za cerebralnu i dečiju paralizu Požarevac i Centrom za socijalni rad Požarevac. Cilj projektnih aktivnosti je da odraslim osobama sa invaliditetom pruže podršku kroz radne aktivnosti, edukacije i sportska druženja, da obogate socijalnu mrežu, steknu nova iskustva i znanja.

Do sada je realizovano 30 različitih aktivnosti i to počevši od onih koje su se realizovale u okviru prostora Centra za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju kao što su kreativne, edukativne i sportske aktivnosti pa do posete kulturnnh znamenitosti našeg grada. Zahvaljujući predusretljivosti ljudi koji vode institucije kulture naši korisnici imali su priliku da pogledaju dve predstave u okviru amaterskih glumačkih svečanosti Milivojev štap i šešir, takođe posetili smo i Galeriju Milene Pavlović Barili, Naredni muzej, Galeriju savremene umetnosti…. A rekreativne aktivnosti sprovodili smo na Hipodromu i Gradskom parku Čačalica, uspostavili smo i dobru saradnju sa Joga centrom „Sunce“. Rezultat kreativno-stvaralačkih radionica je Uskršnja izložba radova i rukotvorina osoba sa invaliditetom.

prodajna_izlozba_2

 

Izložbu čini preko 100 umetničkih predmeta izrađenih su od strane samih korisnika i članova njihovih porodica. Realizacija izložbe ima za cilj povećanje samopouzdanja osoba sa invaliditetom, jačanje njihovih kapaciteta i dalji podsticaj za buduće angažovanje, ali je i odlična prilika da se ostatak populacije i šira društvena javnost upozna sa mogućnostima i kvalitetima osoba sa invaliditetom i njihovim potencijalnim doprinosima lokalnoj zajednici. Imajući u vidu prodajni karakter izložbe, sva prikupljena sredstva iskoristila bi se za realizaciju jednodnevnog izleta i posete arheološkom nalazištu, Viminacijum.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter